חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה

אדם אשר זכאי לקבל גמלת הבטחת הכנסה עשוי להיות גם זכאי, במקרים מסויימים, לקבלת פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה על אף החובה לפי ההוראות. הפטור מספק הקלה לאותה אוכלוסייה במקביל לקבלת הגמלה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו הבטחת הכנסה בפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה?

הבטחת הכנסה היא גמלה הניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי ומאפשרת להבטיח הכנסה מסויימת לאנשים שאין לכם יכולת השתכרות מסיבות שונות הקשורות אליהם. בין היתר הזכאות מסיבות אי מציאת עבודה מתמשכת, סיבות בריאותיות ועוד.

אחד התנאים לקבלת גמלת הבטחת הכנסה היא התייצבות בשירות התעסוקה. התייצבות כאמור נועדה לאפשר לאותו אדם להמשיך להיות זכאי לקצבה או לגמלה, ובמקביל לאתר לו מקום עבודה מתאים כדי שיוכל להשתלב במעגל העבודה ולהתפרנס בעצמו.

הוראות החוק, התקנות והנהלים של המוסד לביטוח לאומי וכן שירות התעסוקה, מאפשרים במקרים מסויימים לקבלת פטור מהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה. כלומר, אנשים מסויימים אשר עונים על הגדרות ותנאים, ממשיכים להיות זכאים לקבלת גמלת הבטחת הכנסה ובמקביל הם פטורים מהתייצבות בתור דורש עבודה בשירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם אשר מתקיים לגביו מקרה מהמקרים הבאים, והוא עונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל פטור מהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה:

 1. עבודה בשכר נמוך
  • מי שעובד במשרה מלאה – זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה לפי אישור המוסד לביטוח לאומי. אישורים נדרשים: תלושי שכר של 3 החודשים האחרונים, אישור מעסיק על היקף משרה, סכום תשלומים חד פעמיים (דמי הבראה, ביגוד, פרמיה וכד').
  • מי שעובד במשרה חלקית – זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה לפי אישור שירות התעסוקה. אישורים נדרשים: כמו במשרה מלאה.
 2. מצב כלכלי
  • מי שנקבע למצוקה כלכלית – מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי. הפטור ניתן למשך עד חודשיים. אישורים נדרשים: יש לברר מול מחלקת הבטחת הכנסה בסניף הרלוונטי למקום המגורים.
 3. הריון והורות
  • אישה בהריון – החל מהשבוע ה-13 להיריון ועד תום ההיריון. אישורים נדרשים: אישור רפואי בו נרשם שבוע ההיריון.
  • הורה לילד עד גיל שנתיים – אחד ההורים זכאי לפטור והם יכולים להחליט מי מהם ייהנה מהפטור. אישורים נדרשים: אין צורך במסמכים למעט מילוי טופס "בחירת הורה לצורך פטור ממבחן תעסוקה" (בל/ 5523) לבחירת ההורה הזכאי (אישור נכנס לתוקף ב-1 לחודש לאחר קבלת הטופס החתום במוסד).
  • אב שבהשגחתו ילד עד גיל 7 – בתנאי שההורה אינו עובד בשל כך שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בילדיו.
 4. לימודים ושיקום מקצועי
  • הורה עצמאי הלומד במוסד להשכלה גבוהה – הורה חד הורי שלומד 36 שעות שבועיות או לומד ועובד 36 שעות שבועיות. אישורים נדרשים: אישור שעות לימוד מהמוסד להשכלה גבוהה.
  • מי שנמצא בשיקום מקצועי – מי שמרבית שעות היום מוקדשות לשיקום והוא נמצא 5 ימים בשבוע במרכז לשיקום מקצועי או מסגרת שיקום מקצועי של הביטוח הלאומי או הרשות לשיקום האסיר או מסגרת שיקומית בפיקוח ממשלתי. אישורים נדרשים: אישור על השתתפות פעילה בהליך השיקום.
  • מי שלומד באולפן – עולה חדש שלומד לימודי בוקר 5 ימים בשבוע מטעם משרד העלייה והקליטה. אישורים נדרשים: אישור על השתתפות באולפן.
 5. מחלה ונכות
  • חולה שלא מסוגל לעבוד – מי שלא מסוגל לעבוד מעל 30 ימים רצופים בשל המצב הרפואי שלו. הפטור ניתן למשך 6 חודשים לכל היותר. אישורים נדרשים: אישורים רפואיים.
  • עקרת בית נכה – מי שמקבלת קצבת נכות כעקרת בית. אישורים נדרשים: אין צורך במסמכים.
  • מטפל בבן משפחה חולה – מי שמטפל בבן זוג, ילד או הורה, הזקוק להשגחה מתמדת. הפטור ניתן למי שגר עם החולה באותה דירה ומטפל בו רוב שעות היממה במשך 45 ימים לפחות (לפי הגשת התביעה). הפטור ניתן למשך 6 חודשים, אלא אם הזקוק להשגחה הוא ילד המקבל קצבת נכה, או הורה בן 65 ומעלה או בת 60 ומעלה. הזכאות ניתנת רק למטפל אחד. אישורים נדרשים: אישורים רפואיים.
 6. מגורים במקלט או ברחוב
  • שוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות – מי שנמצאת במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות) מעל 30 ימים רצופים. אישורים נדרשים: אישור עובד סוציאלי על כניסה למקלט ויציאה ממנו.
  • דר רחוב – מי שהוכר בתור דר רחוב על ידי הלשכה לשירותים חברתיים במשרד העבודה והרווחה. אישורים נדרשים: אישור העובד הסוציאלי על שיתוף פעולה, בכל חודש.
 7. התמכרויות
  • מכור לאלכוהול או נגמל ממנו – מי שהוכר בתור מכור לאלכוהול או נגמל מאלכוהול על ידי מרכז אבחון מוסמך. אישורים נדרשים: אישור מטעם הגוף הרלוונטי.
  • מכור לסמים או נגמל מהם – מי שהוכר בתור מכור לסמים או נגמל מהם על ידי מרכז אבחון מוסמך. אישורים נדרשים: אישורים מטעם הגוף הרלוונטי.
 8. מאסר או מעצר
  • אסיר בעבודות שירות – כל משך הזמן בו הוא עובד ימי עבודה מלאים בעבודת שירות. אישורים נדרשים: אישור משירות בתי הסוהר.
  • אסיר משוחרר – מי שהיה במאסר 6 חודשים לפחות. הפטור הוא לחודשיים לגבי מי שהגיש תביעה בחודש השחרור או חודש הראשון לאחר השחרור, או פטור לחודשיים לגבי מי שהגיש תביעה בחודש השני לאחר השחרור. אישורים נדרשים: אישור משירות בתי הסוהר על מועד השחרור.
  • עציר במעצר בית – מי שנמצא במשך כל שעות היום במעצר בית וקיים פסק דין על משך התקופה. אישורים נדרשים: העתק פסק הדין עם פירוט תקופת מעצר הבית.
  • מפקח על עציר במעצר בית – מי שנקבע ערב לצורך פיקוח על מי שמצוי במעצר בית לפי פסק דין, בתנאי שהמצוי במעצר בית הוא ילדו או בן זוגו. אישורים נדרשים: העתק פסק הדין עם פירוט תקופת מעצר הבית.
 9. גיל ומצב
  • קטין – כל מי שמתחת לגיל 18. אישורים נדרשים: אין צורך.
  • פורש מעבודה – כל מי שהגיע לגיל פרישה. אישורים נדרשים: אין צורך.

מימוש הזכאות

בעת הגשת תביעה לקבלת הבטחת הכנסה, יש לציין את הסיבות בגללן מבקש המבקש לקבל פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.

יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, ככתוב בתנאי הזכאות לעיל, בהתאם למקרה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980
 • תקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב-1982
 • תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב-1982
 • נוהל היעדר עבודה חליפית של שירות התעסוקה, מיום 21.04.2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil