חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אושר סופית: גופים פיננסים וחברות ביטוח יחוייבו לספק משכנתא וביטוח לאדם עם מוגבלות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין קבלת משכנתא לרכישת דירה וביטוח משכנתא וזאת באישור 56 ח"כ, ההצעה אושרה בחודש מאי על ידי ועדת הכספים.

כתנאי למתן הלוואה לדיור (משכנתא) ולצורך הבטחת החזר הלוואה, גופים פיננסים כדוגמת הבנקים, מבטחים או חברות מנהלות, נוהגים לדרוש מהלווה 2 חלופות עיקריות:

  1. על ידי רישום משכנתה על דירת הלווה לזכות המלווה שיבטיח את תשלום המשכנתא אם הלווה לא עומד בתשלומים.
  2. על ידי רכישת ביטוח חיים שיבטיח את תשלום המשכנתא אם הלווה נפטר.

כך שמקרים אלו, מימוש המשכנתא ייעשה על ידי הפעלת השעבוד על הדירה אם הלווה לא עומד בהחזר התשלומים או מתוך כספי ביטוח החיים של הלווה.

עם זאת, אנשים עם מוגבלות לא יכולים לקבל הלוואה לדיור אפילו אם יש להם את ההון המזערי לצורך קבלת המשכנתא וזאת מהסיבה כי המבטח מסרב לבטח את הלווה עם ביטוח משכנתא בגלל סיכונים שונים של אנשים עם מוגבלות. במקרים אחרים, חברות הביטוח מאפשרות להם לרכוש ביטוח חיים וללא חיתום המוגבל בסכומים של 300-500 אלף שקלים עם תקופת אכשרה של 3 שנים, בדרך כלל, הפוליסה מכסה מפני מקרה מוות של תאונה בלבד.

גופים פיננסים ומבטחים לא יוכלו לסרב

הצעת החוק החדשה שאושרה היום קובעת כי גופים פיננסיים לא יוכלו לסרב לתת הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עבור רכישת דירה יחידה או חלופית (משפרי דיור). זאת בתנאי שהאדם עם מוגבלות עומד בתנאי ההלוואה של הגוף הפיננסי והציג אישור שהוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים. סכום ההלוואה יהיה סכום כפול מהביטוח ועד מיליון שקלים.

בנוסף, הצעת החוק קובעת כי מבטחים (חברות ביטוח) לא יוכלו לסרב למכור ביטוח חיים להלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עקב מגבלותו או על פי דין. חברת ביטוח שתסרב למכור ביטוח חיים עם חיתום, תציע לו ביטוח חיים שתהיה שווה למחצית יתרת סכום ההלוואה או 500 אלף שקלים לכל היותר.

אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שנטל הלוואה כזו וביטוח חיים כזה, יהיה זכאי לקבלת 300 ₪ בחודש בכפו, לתנאים נוספים לפי הצעת החוק וכל עוד הוא מבוטח בביטוח שכזה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil