חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור לשון הרע – הסבר, תנאים, זכויות, תביעה ומידע נוסף

לפי חוק חל איסור לשון הרע בידי גורם כלפי אדם מסויים, בין אם הוא אדם יחיד לבין אם מדובר על תאגיד או ארגון. איסור זה מתייחס לסוגים שונים של פגיעה כאמור בהמשך.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא, זכאות, תביעות ומידע חשוב נוסף.

מהו איסור לשון הרע?

בהתאם לחוק, לא ניתן לפגוע באדם אחר או להשפיל אותו או לבזות אותו, זאת כדי לשמור, בין היתר, על כבודו. אדם לעניין זה בין אם הוא יחיד ובין אם תאגיד.

לשון הרע היא דבר שהפרסום שלו עלול לגרום לאחד מאלה או יותר:

 • השפלת אדם בעיני הבריות או עשיית מטרה לשנאה, ללעג או לבוז מצדם.
 • ביזוי אדם עקב התנהגות, מעשים או תכונות המיוחסים לו.
 • פגיעה באדם במשרה שלו, אם משרה ציבורית או אחרת, בעסק שלו, או במשלח ידו או במקצועו.
 • ביזוי אדם בשל, מוצא, גזע, דת, מקום מגורים, גיל, מין, נטייה מינית או מוגבלות (לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית).

פרסום במקרה זה, בין אם נעשה בעל פה או בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וגם כל אמצעי אחר.

פרסום נחשב לשון הרע (מבלי למעט דרכי פרסום אחרות), אם הייתה מיועדת לאדם מלבד הנפגע, והגיעה לאותו אדם או אדם אחר מלבד הנפגע, או, אם הייתה בכתב והכתב היה עשוי להגיע לאדם מלבד הנפגע לפי הנסיבות.

לפי חוק יש איסור לשון הרע ומי שעובר על העבירה – דינו מתן פיצויים ללא הוכחת נזק, מאסר ו/או תביעה אזרחית נוספת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לזכות זו מגיע לכל אחד מהאוכלוסיה הבאה:

 • אדם (יחיד או תאגיד) – שנפגע עקב לשון הרע כלפיו.
 • בן/בת זוג של המת, אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו – במקרה של לשון הרע על אדם שפורסמה לאחר מותו.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו – במקרה של לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינו תאגיד.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית, אדם לא נדרש לבצע שום דבר למימוש הזכאות.

עם זאת, אם גורם מסויים פרסם לשון הרע כלפיו, הנפגע זכאי להגיש נגדו תביעה הן במישור האזרחי או במישור הפלילי.

לאחר שאדם הורשע בעבירה זו, בית המשפט רשאי לחייב אותו לשלם לנפגע פיצויים עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. פיצוי זה נחשב לפי פסק דין של אותו בית משפט שניתן במסגרת תביעה אזרחית.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

צווים במסגרת בית המשפט

בנוסף לפיצויים, עונש וסעד אחר, במשפט פלילי או אזרחי, בית המשפט רשאי גם להורות על צוויים כאמור להלן:

 • איסור הפצה של עותקי הפרסום המכיל את לשון הרע, או על החרמתם. ההחמרה תקפה לגבי כל אדם גם אם לא צד קשור במשפט, שברשותו עותקים למכירה, הפצה או החסנה.
 • פרסום תיקון או הכחשה של דבר המהווה לשון הרע או על פרסום פסק הדין. זאת על חשבון הנאשם או הנתבע לפי קביעת בית המשפט.

אחריות על פרסום באמצעי תקשורת

אם פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת (עיתון, שידורי רדיו וטלוויזיה לציבור), באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע יישאו כל אלה:

 • אדם שהביא את לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו.
 • עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט על בפועל על הפרסום. העורך לא ישא באחריות פלילית – אם נקט אמצעים סבירים למניעת פרסום אותה לשון הרע ושלא יעד על פרסומה.
 • אחראי לאמצעי התקשורת – רק בעבירה אזרחית.

אחריות מדפיס ומפיץ

אם פורסמה לשון הרע בדפוס, למעט בעיתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות, באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע ישאו גם:

 • מחזיק בית הדפוס שבו הודפס הפרסום וגם מי שמוכר את הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת – אם לא ידעו או לא היו חייבים לדעת שהפרסום מכיל לשון הרע.

מידע נוסף

 • סכום הפיצוי כאמור בכתבה זו, נעשה לפי מדד חודש ספטמבר 1998 לפי הכתוב בחוק. אולם הסכום מתעדכן מדי חודש לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן.
 • לא ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק, עקב אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת.
 • במידה והמפרסם, פרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני אדם או יותר – דינו מאסר של שנה אחת.
 • אם הפרסום נעשה לאדם אחד או יותר, מלבד הנפגע, ניתן להגיש כנגדו תביעה אזרחית ולקבל פיצויים או סעד אחר.
 • במשפט לפי תביעה אזרחית – הפיצוי במקרה זה הוא עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
 • במשפט לפי תביעה אזרחית, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע – הפיצוי במקרה זה כפול מהפיצוי האמור לעיל, ללא הוכחת נזק.
 • ניתן להגיש קובלנה (תביעה פלילית) בשל עבירה זו.
 • במקרה של פרסום לשון הרע על מת ולאחר מותו – הדין הוא כדין לשון הרע על אדם חי, אך הדבר לא ייחשב עילה לתביעה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום על עבירה זו – אלא אם כן אחד מהמשפחה (כאמור בתנאי הזכאות לעיל) ביקש זאת.
 • במקרה של פרסום לשון הרע על חברה או ציבור שאינו תאגיד – הדין הוא כדין לשון הרע על תאגיד, אך הדבר לא ייחשב עילה לתביעה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום על עבירה זו – אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil