חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעת חוב לצרכן (התראה) – חובת משלוח, מועדים ועוד

עוסק הטוען כי צרכן לא שילם את חיוב או שלום במועד שנקבע לכך בינהם, הוא נדרש לשלוח הודעת חוב לפני תחילת הליכי גבייה. הודעה על חוב כוללת את המידע הרלוונטי לגבי אותו חיוב שלא בוצע.

מטרת הכתבה הזו להסביר את הזכות והחובה של עוסק, ומידע נוסף.

מהי הודעת חוב?

הודעת חוב (התראה) היא הודעה בכתב ובמסמך נפרד שעוסק נדרש לשלוח לצרכן, אם הוא טוען כי הצרכן לא שילם חיוב שנקבע במועד שנקבע לכך. הודעת חוב נודעה לספק התראה לצרכן כי הוא חייב לשלם סכום כספי על עסקה שקיבל מעוסק ולא שילם את החיוב הדרוש לכיסוי הסכום בעסקה.

הוראות החוק מחייבות את העוסק לשלוח את ההודעה האמורה בתוך 4 חודשים מהמועד בו נקבע החיוב לתשלום על ידי הצרכן – וזאת לפני תחילת הליכי גבייה ומשפט. בעת קבלת ההתראה, הצרכן יוכל לבדוק אם קיים חיוב כאמור, ואם כן אז להסדיר את התשלום בצורה יעילה ללא הוצאות נלוות.

למעשה, ההוראות מאפשרות לצרכן לדעת כי קיים חיוב כאמור, להסדיר את החוב ללא הוצאות גבייה מיותרות ואף ההוראות מונעות מקרים בהם עוסק ירצה לנצל לרעה את ההוראות כדי לדרוש הוצאות שלא בצורה סבירה והוגנת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שקונה נכס (מוצר) או מקבל שירות מעוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) זכאי לקבל את הודעת החוב אם עוסק טוען כי קיים חיוב כאמור.

הודעת חוב – פרטים כלולים

הודעה על חוב חייבת לכלול את המידע הבא באופן ברור:

  • שם העוסק – לרבות שם מסחרי.
  • פרטי העסקה – לרבות מועד העשייה של העסקה, מהותה ותוקפה.
  • פרטי החוב – פירוט לגבי החוב ואופן החישוב שלו.
  • דרכי התקשרות של העוסק לבירור וליצירת קשר.

מימוש הזכאות

העוסק נדרש לשלוח הודעה על חוב בתוך 4 חודשים ממועד בו היה צריך הצרכן לשלם את החיוב. ההודעה חייבת להישלח בצורה ישירה על ידי העוסק ולא דרך גורם אחר (כדוגמת עורך דין).

בנוסף, הודעה על חוב חייבת להישלח באמצעות הדואר של הצרכן או המען של הצרכן לפי מרשם האוכלוסין. בנוסף, ההתראה חייבת להיות מסמך נפרד מהחשבונית או הקבלה – כלומר, היא לא יכולה להיות חלק ממסמך חשבונאי.

יחד עם זאת, אם הצרכן הביע את הסכמתו המפורשת מראש לקבלת דברי דואר מהעוסק בדרך ממוחשבת או על ידי מסרון בעניין החוב – אז העוסק יהיה רשאי להודיע כך.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

קבלת תיעוד על העסקה

צרכן שקיבל התראה מעוסק בדבר קיום חוב, רשאי לפנות אל העוסק ולבקש ממנו בכתב או בעל פה, תיעוד המאשר את הקיום של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת החוב.

העוסק נדרש לשלוח תיעוד זה תוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה מצד הצרכן.

איסור נקיטת הליכי גבייה או חיוב הוצאות גבייה

עוסק לא יוכל לנקוט פעולה (הליכים) שמטרתה גביית החוב מהצרכן, לרבות שליחת התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, למעט שליחת הודעה ובה פירוט חיובים שנתי – וזאת אם טרם חלפו 14 יום מיום שליחת המכתב (הודעת חוב).

זאת ועוד, עוסק לא יוכל לחייב צרכן בהוצאות גבייה, אלא אם כן שלח את ההודעה על החוב ככתוב לפי הסעיף ואם טרם חלפו 14 ימים מיום שליחת ההודעה על חוב. הוצאות גבייה כוללות תשלומים והוצאות לרבות תשלום על משלוח הודעת החוב ולמעט חיוב של הפרשי ריבית והצמדה על פי דין, הסכם או תוספת אחרת או לפי שיעור בחיקוק.

הפחתת הוצאות גבייה

אם העוסק דרש הוצאות גבייה בתביעה שהגיש לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל או בהליכי גבייה שנקט נגד הצרכן, וגילה בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל כי העוסק לא שלח את הודעת החוב לצרכן – הוא רשאי, מיוזמתו או לבקשת הצרכן, להפחית מהחוב את הוצאות הגבייה – כולן או חלקן.

מידע נוסף

  • נטל ההוכחה על שליחת הודעת החוב היא על העוסק ולא על הצרכן.
  • עוסק שהגיש תביעה לבית המשפט או הגיש ביצוע פסק דין להוצאה לפועל.
  • הממונה על הגנת הצרכן יכול להטיל על עוסק עיצום כספי בסך 22,000 ₪ (או 7,000 ₪) – אם העוסק שלא שלח לצרכן הודעת חוב או תיעוד המאשר את קיומה של עסקה, או נקט פעולה שמטרתה גביית חוב או חייב בהוצאות גבייה בניגוד להוראות

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil