חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חובת התקנת מצלמות להגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות ושימוש בהם

על מנת לשמור על שלום הפעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות, חלה חובת התקנת מצלמות על המפעיל והאחראי לכך לפי חוק. אי התקנה מהווה עבירה על החוק בישראל.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות והחובה כאמור.

מהי חובת התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות?

בעקבות מקרים מסויימים בהם נראה כי קיימת פגיעה או אלימות כלפי פעוטות במעונות יום לפעוטות, נקבע חוק בעניין התקנת מצלמות שמטרתו להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות, תוך כדי שמירה על פרטיותם של השוהים במקום.

בהתאם לחוק, מפעיל של מעון יום לפעוטות אחראי על התקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון היום לפעוטות בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, באמצעות הקלטת וידאו ללא קול. המצלמות חייבות לתעד את כל הנעשה בכל כיתות המעון, בחצר ובכל שאר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון היום לפעוטות, אך לא בחדרי רחצה ולא בשירותים.

חובת ההתקנה היא החל מתאריך 01.09.2020. אולם מי שהתקין מצלמה בין 01.09.2019 ועד 01.09.2020 – כל הוראות החוק חלים עליהם, למעט החובה להתקנת המצלמות או להפעילן.

חובת התקנת מצלמות והפעלתן במעון היום היא באופן שמספרן, מיקומן, זויות הצילום שלהן, האמצעים הטכנולוגיים לצילום, זמני הצילום, טיב הצילום ואיכות הצילום – יאפשרו תיעוד לפי חובת ההתקנה ככתוב מקודם ושימוש בהן ככתוב בהמשך – והכל תוך כדי שמירה ככל הניתן על כבוד ופרטיות הפעוטות, עובדי המעון ושל כל אדם הנמצא במעון.

זאת ועוד, המצלמות חייבות להיות מוצבות באופן גלוי ואסור להסתיר אותן. כמובן שחלה חובת יידעו בדבר הפעלת המצלמות במעון יום לפעוטות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל פעוט והורה של פעוט, שנמצא במעון יום לפעוטות – זכאי להגנה לפי החוק זה.

החובה לגבי התקנת מצלמות, חלה על כל מי שמפעיל מעון יום לפעוטות.

הגדרות:

פעוט הוא אחד מאלה:

 • מי שלא מלאו לו 36 חודשים ב-31 בדצמבר.
 • מי שכן מלאו לו 36 חודשים, אך לא מלאו לו 49 חודשים ב-1 בספטמבר ולא חלה לימוד חובה לפי חוק.
 • מי שב-1 בספטמבר לא מלאו לו 36 חודשים והוא פעוט בסיכון.

מעון יום לפעוטות הוא מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעולות, ובתנאי שמספק הפעוטות בו עולה על 7 לפחות.

עם זאת, החוק וחובת התקנת מצלמות לא חלים על מעונות היום הבאים:

 • מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים.
 • מעון יום לפעוטות הפועל במוסד רפואי (בית חולים או מרפאה) ומשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי רק לפעוטות המאושפזים באותו מוסד רפואי לתקופה ממושכת.
 • מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש, דרך קבע, בית מגורים של כל הפעוטות השוהים בו או של קרוביהם (בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדהם חותן, חותנת, נכד או נכדה, מי שהפעוט סמוך על שולחנו, וכן בני זוג של כל אלו).
 • משפחת אומנה לפי חוק.
 • מוסד לטיפול במשתמשים בסמים.
 • מעון שאינו מעון יום לפעוטות – מקום המשמש או נועד לשמש, כולו או חלקו, מקום מגורים או שהייה ילדים, זקנים, בעלי מום או לוקים בשכלם, והכל כאשר הם מחוץ למשפחתם, או מוסד לטיפול במשתמשי סמים.

מימוש הזכאות

הזכאות לפעוט להתקנת המצלמות היא אוטומטית, לא הוא ולא ההורה שלו, לא צריכים לבצע שום פעולה כדי לקבל את הזכות הזו להגנה על הפעוט.

מפעיל מעון יום שלא עומד בתנאי החוק, ובפרט חובת התקנת מצלמות במקום, הרי שהוא עובר על חוק פיקח על מעונות יום לפעוטות ומנהל אגף מעונות יום במשרד העבודה והרווחה (הממונה) עשוי לבטל או להתלות את רישיון ההפעלה שלו.

למעשה הממונה רשאי להורות בצו הפסקה מינהלי כלפי מפעיל המעון. הפרת הצו היא עבירה על החוק שדינה מאסר או קנס.

הרחבות נוספות

1. חובת יידוע בעניין הפעלת המצלמות

בכניסה למעון יום לפעוטות ובכל מקום בו מופעלות מצלמות, חייב להיות שלט ברור וקריא, במקום בולט, המודיע על הפעלת המצלמות במעון. השלט חייב להיות בסמל ובמילים, בשפה עברית, ובמידת הצורך בשפה נוספת המובנת לרוב הורי הפעוטות והעובדים.

זאת ועוד שמנהל מעון היום לפעוטות חייב להסביר לכל עובד המעון וכל מועמד לעבודה, לפני תחילתו, בכתב ובעל פה, בשפה המובנת לו, על הפעלת המצלמות במעון, מטרתן, מיקומן, אזורי הצילום והוראות בעניין צפיה ושימוש בהם.

2. צפייה ושימוש בצילומים

אסור לצפות בצילומים של המצלמות, אסור להעתיק אותם או להעביר אותם לאחר, ואסור לעשות בהם או במידע שהתגלה מהם, כל שימוש, אלא לפי צו בית משפט.

יחד עם זאת, המשטרה ורשויות התביעה רשאיות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או לשם ניהול הליך פלילי בלבד לפי חוק. המשטרה רשאית לאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים בהם מתועדת פעולה של פגיעה באותו פעוט, כל עוד איך בכך שיבוש הליכי חקיקה או משפט.

זאת ועוד, מותר לצלם במעון היום ושימוש בצילומים, למטרות שונות כמו להדרכה או חינוך, אך בתנאי שהם לא נעשים באמצעות המצלמות המותקנות במעון, כלומר על ידי מצלמות אחרות. בנוסף, מותר לעשות שימוש במצלמות בשעות שבהם פעוטות לא שוהים במעון.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018
 • חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil