חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קבלת אישור בית משפט לאפוטרופוס לשם ביצוע פעולה בשם חסוי

ישנן פעולות מסויימות, בשם חסוי (מי שמונה לו אפוטרופוס), אשר אפוטרופוס נדרש לקבל את אישור בית המשפט עוד לפני הביצוע שלהן. פעולות אלו מוחרגות מאשר הפעולות שעבורן לא נדרש אישור בית המשפט.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו אישור בית משפט מראש לפני ביצוע פעולה?

באופן כללי, אפוטרופוס נדרש מוסמך לעשות כל הדרוש לצורך מילוי התפקיד שלו, תפקיד שהוא למעשה לפעול בשם החסוי (מי שמונה לו אפוטרופוס). זו הסיבה בעצם שקיים התפקיד הזה.

יחד עם זאת, יש פעולות מסויימות שעליהם האפוטרופוס צריך לקבל אישור מראש מבית המשפט, על מנת לבצע אותן. לרוב מדובר על פעולות משפטיות או כספיות הקשורות לחסכונות, פקדונות, נכסים (לרבות נדל"ן) וכדומה.

אלו רשימת הפעולות שחובה לקבל אישור מראש מבית המשפט:

 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 2. עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה של עד 5 שנים שחוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
 3. המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
 4. השכרה שחוק הגנת הדייר כן חלות עליה.
 5. הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
 6. מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות מקדימות, או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, לפני הסכום הנמוך, והכל זאת בתנאי שניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות.
 7. מתן מתנה שלא נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה בהנחיות מקדימות – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪, לפי הנמוך.
 8. פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 100,000 ₪, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות. במידה וניתנה הסמכה מפורשת, תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 500,000 ₪.
 9. משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות החוק, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם.
 10. מתן ערבות או מתן הלוואה. ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך.
 11. התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות 1-10 לעיל.
 12. פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

הערה חשובה: במידה והייתה דחיפות בביצוע הפעולה לשם שמירת העניינים של אדם, האפוטרופוס רשאי במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שהוא הוגדר בתור אפוטרופוס של חסוי (אדם שמונה לו אפוטרופוס) ועבור אותו חסוי.

מימוש הזכאות

על מנת לקבל אישור כאמור, האפוטרופוס למסור לאדם (שהוא מונה לו בתור אפוטרופוס) את המידע בנוגע להחלטה, לשמוע את דעתו ולהייעץ איתו, אם ניתן לברר את דעתו.

כדי לבקש אישור לביצע הפעולה, יש להגיש בקשה לבית משפט לענייני משפחה, שבאזור מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

הבקשה צריכה לכלול את הפעולה שיש לבצע אותה, כולל אישורים, חוזי מכירה או קנייה, מסמכים לביצוע הפעולות ושאר המסמכים המיועדים לכך.חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

מידע נוסף

 • ניתן לקבל את אישור בית המשפט בדיעבד, במקרים מיוחדים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil