חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פנייה לגופים ציבוריים ומשרדי הממשלה באמצעי קשר דיגיטליים

אדם שמעוניין לפנות לגופים ציבוריים או למשרדי ממשלה, יכול לעשות את זה גם באמצעי קשר דיגיטליים (יצירת קשר דרך האינטרנט). בעבר הגופים הציבוריים הציגו את זה בתור אמצעי התקשרות נוסף, לאחר חקיקת חוק לכך, הגופים הללו חייבים לפרסם את אמצעי ההתקשרות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות הזו.

פנייה לגופים ציבוריים וממשלתיים דרך האינטרנט

אתרי אינטרנט של גופים ציבוריים ושל משרדים ממשלתיים (לרבות יחידות הסמך שלהן) מפסרמים מידע חשוב עליהם, כמו מידע אודותיהם, שירותים שניתן לעשות בהם, מידע על חוקים ותקנות ועוד. בנוסף לכך, גופים אלו מציגים גם את פרטי ההתקשרות עימם כגון מוקד טלפוני, אימייל, טופס פניה, כתובת פיזית או למשלוח דואר וכד'.

החל מחודש יולי 2019 חלה החובה על כל גוף ציבורי (רשימה בהמשך) להציג פירוט של אמצעי קשר דיגיטלי (החוק אושר ביולי 2018 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן) ולאפשר לכל אדם לפנות אליו בדרך זו. אמצעי זה יכול להיות כל אמצעי דיגיטלי שהגוף הציבורי בחר המאפשר לציבור לפנות אליו באינטרנט, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכן אפשרות לצרף קבצים.

בנוסף לכך, הגוף הציבורי חייב להציג באתר האינטרנט שלו את עיקרי השירותים שלו ושל היחידות שבו, פריסה גאוגרפית של יחידות אלו, כתובות ודרכי התקשרותן ובנוסף אמצעי דיגיטלי ככתוב מקודם. כמו כן, הגוף הציבורי חייב לפרסם דרכי התקשרות עם עובד (נציג) או יחידה שנותנים שירות לציבור מטעם הגוף הציבורי.

למרות זאת, הגוף הציבורי יכול שלא לפרסם פרטי התקשרות של עובד, בשל פגיעה ממשית ברמת השירות או חשש לשלום העובד. זאת ועוד, הגוף הציבורי לא חייב לפרסם פרטים של עובד שעבודתו היא קבלת קהל ובמקרה זה מפורסמים פרטי התקשרות עם המנהל ושל עובדים אחרים שמטפלים בפניות אלו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם בישראל, זכאי לפנות אל גוף ציבורי (לרבות משרד ממשלתי, רשות ממשלתית, תאגיד ממשלתי וכד') כמפורט בהמשך באמצעי קשר דיגיטלי.

רשימת הגופים הציבוריים החייבים בפרסום אמצעי קשר דיגיטליים

הנה רשימה של הגופים הציבוריים בחוק שחייבים בכך:

 1. משרדי הממשלה – לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם. ולמעט שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הוועדה לאנרגיה אטומית, מערך הסייבר הלאומי, הרשות להגנה על עדים, ויחידות ואגפים של משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו שאינם נותנים שירות לציבור.
 2. צבא הגנה לישראל – לגבי יחידות שנותנות שירות לציבור.
 3. לשכת נשיא המדינה.
 4. מינהל הכנסת.
 5. משרד מבקר המדינה.
 6. הרשות השופטת – בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין, והכול בעניינים שאינם הליכים שיפוטיים או מעין שיפוטיים.
 7. משטרת ישראל – לגבי פניות ליחידה לתלונות ציבור, ובעניין חופש המידע, דוברות הסברה ורכש.
 8. הרשות הארצית לכבאות והצלה – לגבי פניות ליחידות או לבעלי תפקידים שנותנים שירות לציבור בעניין סידורי בטיחות אש והצלה בנכסים ובעסקים, הקצאת כבאים בתשלום, אגרות ותשלומים בעד שירותים, גיוס ומיון עובדים, תלונות הציבור, דוברות והסברה.
 9. שירות בתי הסוהר – לגבי פניות ליחידות שעוסקות בגיוס ומיון עובדים, ופניות בעניין תלונות הציבור, דוברות והסברה, חופש המידע, תיאום סיורים בשירות בתי הסוהר ונפגעי עבירה.
 10. רשויות מקומיות – עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.
 11. תאגיד מקומי – תאגיד שרשות מקומית בעלת שליטה בו (בהון או בהצבעה, במישרין או בעקיפין).
 12. בית חולים ציבורי כללי (הגדרה: בית חולים ממשלתי כללי, בית חולים כללי בבעלות קופת חולים, בית חולים כללי בבעלות רשות מקומית, בית חולים כללי תאגיד מוסד ציבורי, בית חולים כללי אחר שיש בו רפואה דחופה) – למעט בית חולים ממשלתי כללי.
 13. קופת חולים.
 14. תאגיד שהוקם בחוק או לפיו.
 15. חברה ממשלתית.

מימוש הזכאות – איך לפנות אל הגוף הציבורי האמור?

הזכאות מגיעה אוטומטית. על מנת לפנות לגוף ציבורי ככתוב מקודם, יש להיכנס לאתר האינטרנט שלהם ולחפש את היחידה או השירות המבוקש.

באותו אתר, עמוד או דף באינטרנט, ניתן לחפש את האפשרות של יצירת קשר או הגשת פניה / בקשה / טופס או הליך אחר.

לגבי גוף ציבורי שהינו ממשלה, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט הזה: www.gov.il.

מידע נוסף

 • הגוף הציבורי יכול מסיבות מיוחדות, לפי דין או לפי החלטתו, לקבוע פניה אליו בדרך מסויימת. הדבר לא חל על מי שמאפשר פניה באמצעות הפקסימיליה.
 • השר הממונה על החוק, רשאי לקבוע תקנות לביצוע החוק, והכל באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.
 • גוף המאפשר פנייה אליו באמצעות הפקס, חייב לאפשר פניה אליו באותו נושא גם באמצעי קשר דיגיטלי.
 • אם הגוף הציבורי אפשר פניה אליו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי אחר שאופן השימוש בו זהה לשימוש באימייל לאותה פנייה מסויימת, הוא חייב לאפשר פנייה גם באמצעות הפקס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil