חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מדד חוף נקי – אילו חופים (לא מוכרזים) נקיים ביותר בישראל?

מדד חוף נקי הוא אחד המדדים באמצעותו בודקים אילו חופים הם נקיים בכל השנה ואילו ברוב השנה בהתאם לנתונים המקבלים מאותם חופים. המדד מהווה חלק מתכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה.

מטרת הכתבה להסביר את המדד ולספק מידע על התוכנית.

מה זה מדד חוף נקי?

מדד חוף נקי הוא כלי שמאפשר להעריך בצורה ברורה ואחידה עד כמה החופים הלא מוכרזים בישראל (בים התיכון במפרץ אילת) הם נקיים, כלומר מהי מידת הניקיון בהם.

המדד מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה כך שמטרותיו, בין היתר, הערכת ההצלחה של התכנית ושל יחידת האכיפה, קביעת מנגנון תשלום לרשויות המקומיות בעד ניקיון החופים, הגברת המודעות לציבור ואף פעולות אכיפה למינהן.

מדד חוף נקי מתייחס ל-2 נתונים עיקריים:

 1. אחוז החופים בכל חלקי השנה, מתוך 66 החופים המוכרזים, שנמדדו עד כמה הם נקיים, כאשר המדידה נעשית אחת לשבועיים.
 2. אחוז החופים ב-70% מהזמן מתחילת השנה, שנמדדו עד כמה הם נקיים או נקיים מאוד. כלומר, חופים שקיבלו ציון נקי או נקי מאוד לפחות ב-70% מהמדידות בשנה זו.

היעד העיקרי של המשרד להגנת הסביבה – 70% מהרשויות המקומיות יעמדו במדד נקי / נקי מאוד, לפחות 70% מהזמן.

שיטת חישוב מדד חוף נקי

כדי להעריך עד כמה החופים הם נקיים, נערך סקר בשטח ונבדק מידע מוקדם, הכולל את המרכיב העיקרי של פסולת בחוף שיהווה סמן למדידת המדד. המרכיב העיקרי של פסולת הוא פלסטיק, כך שהוא מהווה לפחות 80% מהפסולת, ולפיכך הפלסטיק הוא הסמן הטוב למידת הניקיון של החוף.

לכן, בתהליך הדיגום נספרים כל פרטי הפלסטיק הפזורים ביחידת שטח החוף, החל מגודל של פקק בקבוק ומעלה. מכיוון שהפסולת לא מפוזרת בצורה אחידה בשטח החוף, נבחרות מספר נקודות דיגום אקראיות בכל חוף שנבדק.

שיטת החישוב היא: מספר חלקי הפלסטים שנספרו במכפלת 20 (משום שהמדד מחושב לפי 20 מ"ר), זאת חלקי רוחב החוף (מקו המים ועד קצה החוף), זאת במכפלת 10 (5 פסים שנמדדו, 2 מטר רוחב כל אחד).

התוצאות הן:

 • נקי מאוד – אם בקטע הנמדד נמצאו עד 2 פרטי פסולת.
 • נקי – אם בקטע הנמדד נמצאו בין 2 ל- 5 פרטי פסולת.
 • בינוני – אם בקטע הנמדד נמצאו בין 5 ל- 10 פרטי פסולת.
 • מלוכלך – אם בקטע הנמדד נמצאו בין 10 ל- 20 פרטי פסולת.
 • מלוכלך מאוד – אם בקטע הנמדד נמצאו מעל 20 פרטי פסולת.

אגב, מדד הבסיס להערכת מצב ניקיון החופים נערך בתחילת תוכנית, בחודש יוני 2005.

נתוני מדד חוף נקי

להלן נתונים עיקריים של המדד לגבי כלל החופים הלא מוכרזים בישראל:

שנהציון ממוצעמדד ממוצע
20207.37בינוני
20194.91נקי
20184.86נקי
20174.96נקי
20164.88נקי
20155.46בינוני
20144.57נקי
20135.26בינוני
20125.92בינוני
20117.83בינוני
20108.19בינוני
20097.17בינוני
20085.50בינוני
20074.04נקי
20063.79נקי
20053.37נקי
נתוני מדד חוף נקי

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף רלוונטי לתוכן עמוד זה.

1. רשימת חופים לא מוכרזים לפי המדד

מקטע חוףרשות מקומיתשטח מקטע החוף
חוף ראש הנקרהמטה אשרראש הנקרה עד חוף בצת
חוף בצתמטה אשרמחוף בצת המוכרז עד תעלה צפונית מילוז
חוף אכזיבמטה אשרמהתעלה הצפונית של מילוז עד לאנדרטה למעפילים
חוף כזיבמטה אשרמאנדרטה למעפילים עד שפך נחל כזיב
חוף נהריה צפוןנהריהממערות אכזיב עד רחוב בן גאון
חוף נהריה מרכזנהריהמדרום לחוף ישאסבסט עד שפך הגעתון
חוף נהריה דרוםנהריהמשפך הגעתון עד שנחל בית העמק
חוף שבי ציוןמטה אשרשבי ציון – מהחוף המוכרז עד הקצה הדרומי של שבי ציון
חוף חצרות יסףמטה אשרמשבי ציון עד נחל יסף
חוף בוסתן הגלילמטה אשרמנחל יסף עד בית חולים מזרעה
חוף עכו צפוןעכומבית חולים מזרעה עד חומות העיר העתיקה
חוף עכו דרוםעכוחוף התמרים
חוף קרית ים צפוןקריית יםמגבול רפאל עד החוף המוכרז
חוף קרית ים דרוםקריית יםמהחוף המוכרז עד גבול דרומי קרית ים
חוף קרית חיים דרוםחיפהמרחוב חלוצי התעשיה עד חוף תלמה
חוף קרית חיים צפוןחיפהמקרית חיים עד רחוב חלוצי התעשייה
חוף טיילת שקמונהחיפהדרומית צמוד לחקר ימים ואגמים
חוף דדו דרוםחיפהמחוף דדו עד טירת הכרמל
חוף טירת הכרמלטירת הכרמלמחוף הסטודנטים עד לכפר גלים
חוף גליםרשות הטבע והגנים
חוף עתליתחוף הכרמלמנחל אורן עד מבצר עתלית
חוף נוה יםחוף הכרמלנווה ים
חוף ההר השלישיחוף הכרמלמנווה ים עד שמורת הבונים
חוף הבוניםרשות הטבע והגניםשמורת הבונים
חוף מפרץ תל דוררשות הטבע והגניםמפרץ נחשולים
חוף דורחוף הכרמלמחוף דור המוכרז עד לתל דור
חוף מעיין צביחוף הכרמלמתל דור עד מעגן מיכאל
חוף מעגן מיכאלחוף הכרמלממעגן מיכאל עד נחל תנינים
חוף ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקאמנחל תנינים עד קיסריה
חוף קיסריה אקוודוקטחוף הכרמלמקיסריה עד הגן הלאומי
חוף שדות יםגלילימשדות ים עד תחנת כח אורות רבין
חדרה דייגיםחדרהמנחל חדרה עד כפר הדייגים – אולגה
חוף אולגהרשות הטבע והגניםאולגה – תל גדור
חוף מכמורתחדרהמתל גדור עד מכמורת
חוף בית ינאירשות הטבע והגניםממכמורת עד גבול בית ינאי
חוף נעוריםעמק חפרמבית ינאי עד נעורים
חוף צפון נתניהעמק חפרמנעורים עד נתניה
חוף לגון צפוןנתניהמלון כרמל – מלון לגון
חוף פולג צפוןנתניהמחוף לגון עד חוף פולג
חוף נחל פולג דרוםרשות הטבע והגניםמשפך פולג עד וינגייט
חוף געש צפוןרשות הטבע והגניםמוינגייט עד ארסוף
חוף ארסוף דרוםחוף השרוןמארסוף עד גדר תע"ש
גדר תע"ש- סידני עליהרצליהמגדר תע"ש עד סידני עלי
חוף הרצליה דרוםהרצליהמהמרינה עד חוף הצוק צפון (מלון מנדרין)
חוף הצוקתל אביב- יפומחוף הצוק ועד חוף תל ברוך
חוף תל ברוךתל אביב- יפומחוף תל ברוך עד רדינג
חוף בת יםבת יםהגבול בין בת ים לראשון לציוןמבת ים עד ראשון לציון
חוף גן לאומי שפך נחל שורקרשות הטבע והגניםמשפך נחל שורק עד חוף הדייגים
חוף גן לאומי פלמחיםרשות הטבע והגניםמקצה הקיבוץ עד לחוף המוכרז
חוף חולות פלמחים – גן רווהגן רווהמ-200 מ"39; דרומית לתל יבנה ים ועד האנטנה המרובעת
חוף חולות פלמחים – שטח אשגלילימהאנטנה המרובעת עד לגבול שיפוט אשדוד
חוף חולות פלמחים – אשדוד צפוןחנ"ימקצה גבול שיפוט אשדוד עד תחנת כח אשכול
חוף אשדוד דרוםאשדודמאשדוד דרום עד באר טוביה
חוף באר טוביהרשות הטבע והגניםבאר טוביה
חוף ניצנים צפוןחוף אשקלוןמבאר טוביה עד לחוף ניצנים
חוף ניצנים דרוםרשות הטבע והגניםמנחל אבטח עד לחוף חופית
חוף אשקלון צפוןאשקלוןמחוף חופית עד לחוף המוכרז אשקלון
חוף גן לאומי אשקלוןרשות הטבע והגניםגן לאומי אשקלון
חוף אשקלון דרוםאשקלוןמגן לאומי אשקלון עד גדר קצא"א
חוף זיקים צפוןחוף אשקלוןמגדר קצא"א עד נחל זיקים
חוף זיקים דרוםחוף אשקלוןמנחל זיקים עד גבול רצועת עזה
חוף דג סוףאילתמהעורף הלוגיסטי של דג סוף ועד לתעלת הקינט
חוף מפרץ השמשאילתמתעלת הקינט ועד שובר הגלים המזרחי של הלגונה המזרחית
חוף חברת חשמלאילתמגבול חוף הדקל הצפוני עד לגדר הדרומית של בסיס חיל הים
חוף אלמוג שמורה פתוחה צפוןאילתמגדר חוף המגדלור עד לסנובה
חוף אלמוג שמורה פתוחה דרוםאילתמסנובה עד סוף טאבה
רשימת חופים לא מוכרזים לפי המדד

2. תכנית חוף נקי

תכנית חוף נקי היא תוכנית שמוביל המשרד להגנת הסביבה מאז 2005, במטרה למעזר את מפגע הפסולת הימית בישראל וכדי להביא לניקיון החופים והים לטובת הציבור והסביבה ובתאם למחויבות הבינלאומית.

המשרד מעניק תמיכה ממשלתית לרשויות מקומיות עבור פעולות ניקיון בחופי הים הלא מוכרזים שבתחומן, וביצוע פעולות פרסום והסברה של עניין הניקיון בחופים. זאת כאמור בהמשך לחובתן של הרשויות בניקיון החופים שבתחומן.

3. איך שומרים על חוף נקי?

כדי לשמור על חוף נקי ועל ים נקי, המשרד מפרסם תוכניות הסברה וחינוך ובאמצותן שומרים על הניקיון כך:

 • לא מביאים כלים חד פעמיים לים.
 • כל מה שמביאים לים, לוקחים הכל בחזרה בדרך לבית.
 • לא משאירים על החוף שקיות, כלים או שאריות אוכל.
 • כלים שנשברו (לרבות שמשיות וכיסאות) לא משאירים בחוף וזורקים בפח.

מסע פרסום של הסברה:

מידע נוסף

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil