ביטוח

ביטול פוליסה קיימת – איך לבטל פוליסת ביטוח פעילה בקלות?

לעיתים המבוטח מעוניין לבטל פוליסת ביטוח קיימת שהוא אינו זקוק לה יותר מסיבות רבות וזה הזמן להבין איך להודיע על ביטול פוליסה. החוק מאפשר לבטל את פוליסת הביטוח הן מהצד של המבטח (חברת הביטוח) והן מהצד של המבוטח.

יש סיבות לביטול פוליסת ביטוח פעילה וקיימת, לרוב מדובר על מקרים שבם היא אינה מתאימה יותר בהשוואה למועד ביצועה. ההליך מבוצע באופן יעיל וקצר ואפשר לעשות זאת גם בדרכים דיגיטליים.

כל מה שחשוב לדעת על הנושא.

מה ההכוונה ביטול פוליסת ביטוח?

פוליסת ביטוח, או בשמו האחר חוזה הביטוח, הוא הסכם בין המבוטח לבין חברת הביטוח, שבמסגרתו המבוטח משלם דמי ביטוח (פרמיה) תמורת רכישת כיסוי ביטוחי, כך שאם חלילה יתממש אירוע מסויים, חברת הביטוח מחוייבת לשפות או לפצות את המבוטח.

במילים פשוטות יותר, מדובר על הסכם שהמבוטח רוכש ביטוח מפני סיכון מסויים בכסף, תמורת קבלת פיצויים מחברת הביטוח אם הסיכון מתממש.

ביטול פוליסת ביטוח היא על כל משמעה, כאשר המבוטח או המבטח מחליטים שהם אינם מעוניינים להמשיך יותר את ההסכם מול הצד השני, ומודיעים על ניתוק היחסים או במילים אחרות – מבטלים את פוליסת הביטוח בינהם.

חברת הביטוח יכולה לבטל את הפוליסה מסיבות הקשורות בעיקר למידע לא נכון שסופק על ידי המבוטח. מנגד, המבוטח יכול לבטל מסיבות רבות יותר, כמו כמה ביטוחים כפולים או דומים, ביטוח שהפך להיות לא נחוץ ומיותר, רכישת כיסוי אחר ועוד.

תנאים לביטול פוליסת ביטוח קיימת חלים לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, ולפי חוזר ביטול פוליסה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. החוק קובע את הזכות לביטול והחוזר קובע איך עושים זאת. הגשת הבקשה לפי דרך זו החל מחודש אוגוסט 2016.

אוכלוסיית יעד – למי זה מתאים?

כל מבוטח שמעוניין לבטל פוליסת ביטוח מכל סיבה שהיא, רשאי לפנות אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח שלו בבקשה לבטל את חוזה הביטוח הקיים.

איך למצוא את מוצרי הביטוח?

מבוטח שמעוניין לבטל פוליסת ביטוח, ככל הנראה יודע על איזו פוליסה מדובר ובגין מה היא מספקת לו ביטוח. עם זאת, לעיתים רוצים לדעת מהם כל מוצרי הביטוח שנרכשו על ידי המבוטח כדי לדעת האם יש עוד פוליסות אחרות.

כדי למצוא את כל מוצרי הביטוח, צריך להיכנס לאתר הר הביטוח הממשלתי של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון של משרד האוצר. מערכת הר הביטוח מציגה את כל הביטוחים שנרכשו על ידי המבוטח מכל חברות הביטוח בארץ. כך ניתן לדעת גם האם יש ביטוחים כפולים – ביטוחים בעלי כיסוי זהה, מקרה שבו המבוטח משלם פעמיים על אותו ביטוח.

השלכות של ביטול פוליסת ביטוח

חשוב לדעת כי בעת ביטול של פוליסת ביטוח קיימת ופעילה, הרי שחברת הביטוח לא תהיה מחוייבת יותר לפצות או לשפות את המבוטח בגין סיכונים בגללם הוא רכש את הביטוח.

כלומר, שאם חלילה ירע אירוע מסויים, בזמן שכבר הסכם הביטוח בוטל בין הצדדים, אז חברת הביטוח לא תהיה חייבת לפצות או לשפות את המבוטח.

כך למשל, אם מוכרים רכב, אז כדאי שביטול הפוליסה תיכנס לתוקף מיד לאחר מכירת הרכב והעברת הבעלות ולא לפני כן. מיותר לציין, שאסור לנהוג ברכב ללא ביטוח חובה. אך נניח אם מבטלים את ביטוח צד ג' או מקיף לפני הזמן ובאותו יום של העברת הבעלות עושים תאונה – הרכב לא מבוטח, על כל השלכותיו.

דרכים לביטול פוליסת ביטוח קיימת

ביטול פוליסה פעילה ניתנת על ידי כל אחת מהדרכים הבאים:

 • דואר אלקטרוני – כתובת דואר אלקטרוני ייעודית למסירת הודעה לביטול פוליסה המפורסמת באתר האינטרנט של חברת הביטוח.
 • חשבון אישי מקוון – אזור מיועד שנקרא ביטול פוליסה קיימת ונמצא בחשבון האישי המקוון של המבוטח. יש צורך להיכנס עם פרטים מזהים.
 • שיחת טלפון – פניה טלפונית למוקד השירות של חברת הביטוח.
 • פקס – ניתן לשלוח את טופס הבקשה גם במספר פקס ייעודי לצורך ביטול פוליסות ביטוח.
 • דרכים אחרות – חברת הביטוח יכולה להציע עוד שיטות, בנוסף לאלו.

ככתוב מקודם, המבוטח יכול לבחור בכל אחת מהדרכים לעיל, כך שהיא נוחה ומתאימה לו.

מסמכים לביטול פוליסת ביטוח

כדי לבטל את הביטוח, על המבוטח להגיש בקשה לכך על גבי טופס בקשה לביטול פוליסת ביטוח קיימת של חברת הביטוח. הטופס ניתן להורדה או שימוש דרך אתר האינטרנט של חברת הביטוח. הנוסח שלו נקבע על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. הטופס כולל את המידע האישי של המבוטח, הפוליסות לביטול וגם הצהרת המבוטח.

בנוסף לכך, חברת הביטוח יכולה לדרוש מסמכים נוספים רלוונטיים במקביל להגשת הבקשה בהתאם להוראות החוק. כך למשל, יש צורך להגיש העתק של צילום תעודת זהות לאימות הפרטים, החזר של תעודת ביטוח אל החברה.

מוצרי ביטוח וחברות ביטוח

ההוראה לגבי הגשת בקשה לביטול פוליסה בשיטה כזו, ולא בכל דרך אחרת חלה לגבי כל חברות הביטוח בישראל ולרבות על התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול"). חברות הביטוח: AIG, 9000000, איילון, ביטוח חקלאי, ביטוח ישיר, הכשרה, הפניקס, הראל, ווישור, כלל, ליברה, מגדל, מנורה, פסגות, שומרה, שירביט, שלמה.

מוצרי הביטוח שניתנים במסגרת זו הם:

מדובר על תכניות ביטוחים שאינם ביטוחים קבוצתיים. לגבי שאר הביטוחים שאינם כלולים כאן, ניתן להגיש את הבקשה לביטול בדרך שחברת הביטוח קבעה.

איך לבטל פוליסת ביטוח קיימת?

ביטול פוליסת ביטוח הוא הליך פשוט יחסית, לצורך כך על המבוטח לבחור באחת הדרכים הכתובות מקודם:

 • כתובת דואר אלקטרוני (אימייל).
 • אזור אישי באתר.
 • מוקד טלפוני.
 • פקס.
 • דרך אחרת של המבוטח.

לקבלת המידע המדוייק, ניתן לגשת לאתר האינטרנט של חברת הביטוח הרלוונטית, בו קיים עמוד ייעודי לביטול פוליסות.

לאחר בחירת הדרך בה מגישים את הבקשה, צריך להמציא את המסמכים הרלוונטיים לצורך כך. לרוב מספיק להגיש טופס בקשה לביטול פוליסה של חברת הביטוח. בטופס יש למלא את כל הפרטים הבאים:

 • פרטים אישיים של המבוטח – שם, כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל.
 • פוליסות לביטול – מספר הפוליסה, ושם הפוליסה או הכיסוי הביטוחי.
 • חתימה על הצהרה – הצהרה לגביה המבוטח מעוניין לבטל את הפוליסות ושכל הכיסויים הביטוחיים יבוטלו.

אישור על הגשת בקשה וביטול

לאחר הגשת הבקשה, חברת הביטוח מחוייבת לשלוח הודעת אישור אוטומטית על קבלת הבקשה. הודעה כזו עשויה להיות דרך כתובת האימייל של המבוטח או הודעת SMS (מסרון).

במידה והיו מסמכים חסרים בבקשה או שהפרטים של המבוטח לא היו נכונים, חברת הביטוח חייבת לשלוח הודעה ככתוב מקודם, תוך 2 ימי עסקים. בהודעה המבוטח מתבקש לתקן את הליקויים.

לאחר שהפרטים נכונים ומדוייקים, חברת הביטוח צריכה לבטל את הפוליסה בהתאם ללוח הזמנים הקבועים בפוליסה ובהתאם להוראות החוק. עם סיום טיפול בבקשה, תישלח הודעה נוספת למבוטח לגבי מועד הביטול בפועל.

תוך כמה זמן מתבטל חוזה ביטוח?

לפי הוראות החוק, אם המבוטח הודיע על ביטול פוליסת ביטוח, אז הביטול נכנס לתוקף תוך 3 ימים בלבד.

יחד עם זאת, אם נקבע בפוליסת הביטוח (כמו פוליסה תקנית) מועד לפני כן, אז ההוראות חלות לפיה. כך לרוב לפי הפוליסה התקנית, הביטול נכנס לתוקף באותו יום.

החזרת החלק היחסי של הכסף

ככל שהמבוטח הודיע על ביטול פוליסה לפני תום תוקפה, הוא זכאי לקבלת הפרש הכסף, החלק היחסי של דמי הביטוח בהתאם לאופן החישוב שנעשה. חברת הביטול נדרשת להחזיר את הכסף תוך 14 ימים ממועד שבו הביטול נכנס לתוקף.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close