חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור שמירה חמושה על ביטחון דייר או רכושו בבית משותף

שומרים בבתים משותפים אינם רשאים להיות חמושים ואסור לתת שירותי שמירה חמושה על ביטחון אדם או רכושו בבית משותף. אולם, קצין משטרה יכול לקבוע הגבלות מעט אחרות ולאפשר שמירה במקרים מסויימים.

מטרת הכתבה להסביר הנושא, זכאות ופרטים נוספים.

איסור שמירה חמושה בבתים משותפים

לעיתים נשכרים שומרים כדי לשמור על ביטחונם או על רכושם על ידי דיירים בבתים משותפים (בניין או בית שיש בו 2 דירות או יותר ונרשם בפנקס הבתים המשותפים, או אם אינו רשום בפנקס לעניין זה).

שירותים אלו היו נשכרים בין אם השמירה חמושה בכלי נשק ובין אם לא. תופעה זו מטרידה ומפריעה במידה ניכרת לדיירי הבניין ואף עלולה לסכן חייהם.

לפי חוק, חל על אדם איסור שמירה חמושה ברכוש בבית משותף או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית המשותף. שמירה המשמעות היא מתן שירותי שמירה על ביטחון או רכוש של מחזיק דירה בבית משותף, או למי מטעמו.

אולם, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, רשאי להתיר שמירה חמושה, מסיבות של הגנה על שלום או ביטחון אדם, על שלום הציבור או על הסדר הציבורי. כמו כן, רשאי להתנות את השמירה בתנאים שיקבע.

בנוסף, קצין משטרה, רשאי ביוזמתו או לאחר פניה של מחזיק בדירה, לאסור גם שמירה לא חמושה ברכוש בבית משותף או בשטח שאינו ברשות היחיד הסמוך לבית המשותף – זאת מאותן סיבות של פסקה קודמת ולפי תנאים שיקבע.

מי שעוסק בשמירה בניגוד להוראות אלו – דינו מאסר 6 חודשים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל דייר הגר בבית משותף, לגבי שמירה שנעשית או עשויה להיעשות בבית המשותף בו הוא מתגורר.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית, אדם לא נדרש לבצע שום פעולה כדי להיות זכאי לכך.

אדם שנפגע מכך, רשאי לפנות לשומר החמוש (ולעיתים אף אם אינו חמוש) לחדול מלעסוק בשמירה שבניגוד לחוק, או למי שהזמין את שירותי השמירה הללו.

בנוסף, ניתן לפנות אל משטרת ישראל על מנת לאסור שמירה שאינה חמושה מטעמי הגנה על שלומו או ביטחונו.

עיסוק בשמירה נחשבת הטרדה מאיימת ולכן אדם הנפגע או המרגיש מאויים רשאי לפנות לבית המשפט כדי להורות בצו על הפסקת הפעולה המטרידה.

מידע נוסף

  • הוראות אלו לא חלות על שמירה ברכוש בבית משותף הנעשית מטעם רשויות המדינה או מטעמה, לפי דין.
  • השר לביטחון פנים רשאי לקבוע תקנות נלוות לחוק זה.
  • שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות על סדרי הגשת בקשה וערעור לבית המשפט, והדין בהם.
  • החלטת קצין לאפשר שמירה חמושה או לאסור שמירה שאינה חמושה, בתוקף עד 90 ימים והוא רשאי להאריכה בתקופות נוספות. אולם, הארכה מעבר ל-180 ימים טעונה אישור של קצין משטרה בכיר.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, תשס"ט-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil