חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות שוק ההון השיקה מערכת רישוי נותני שירותי אשראי (שירותים פיננסיים מוסדרים)

כחלק מיישום החוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשע"ו – 2016 פותחה מערכת מקוונת להגשת בקשות רישיון למתן שירותי אשראי על ידי המפקח על נותני שירותים פיננסיים.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 קובע את הדרישות ממבקש רישיון בסיסי או מורחב עבור מתן שירותי אשראי. במסגרת החוק ניתנה התייחסות למבקש הרישיון, ולגורמים הנוגעים לשליטה ולניהול של נותן שירותי האשראי; בעל השפעה, בעל עניין ובעל שליטה, כמו גם נושאי המשרה בו.

הוראות סעיף 12(א) לחוק קובעות כי לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין, ובהתאם לתנאי הרישיון. בנוסף, הוראות סעיף 17 לחוק קובעות כי בקשה לרישיון תוגש בטופס שיקבע המפקח.

כחלק מהיערכות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למתן רישיונות כאמור בחוק, נוהל רישוי נותני שירותי אשראי המפרט הוראות לתהליך קבלת הרישיון עבור נותני שירותי אשראי, המבקשים רישיון חדש וכן עבור עוסקים קיימים. במסגרת תהליך הרישוי יועברו נתונים ומסמכים ממבקש הרישיון לידי המפקח על נותני שירותי אשראי, לרבות מידע אודות בעל השליטה, בעל העניין, בעל השפעה ונושא משרה, באמצעות מערכת מקוונת.

נוהל זה מתייחס לרישוי נותני שירותי אשראי, אך יש לציין כי נוהל זה מהווה את המתווה גם עבור נותני שירותים פיננסיים נוספים כהגדרתם בחוק, ובפרט רישוי נותן שירות בנכס פיננסי.

שירותים פיננסיים מוסדרים באתר רשות שוק ההון

האתר נועד לעסקים (יחידים וחברות) להוציא רישיון מתן שירותי אשראי. החוק ייכנס לתוקף בחודש יוני 2017 בכל הנוגע לנותני שירותי אשראי ובחודש יוני 2018 בכל הנוגע לנותני שירות בנכס פיננסי.

על מנת לקבל מידע נוסף אודות החקיקה בנושא, ההסדרה ומסמכי ההדרכה תוכלי להיכנס בעזרת הקישור הזה.

סרטוני הדרכה

כאן מצורפים 3 סרטוני הדרכה בנושא, הכוללים: רישום לפורטל, בקשה רישיון יחיד וגם בקשה לרישיון תאגיד.

פורטל רישוי שירותים פיננסיים – סרטון הסבר: רישום

פורטל רישוי שירותים פיננסיים – סרטון הסבר: בקשת רישיון ליחיד

פורטל רישוי שירותים פיננסיים – סרטון הסבר: בקשת רישיון לתאגיד

קישורים נוספים:

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil