חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות המסים מקלה בדיווח על עסקאות בתחום ההיי-טק

רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר מקצועי להערות הציבור אשר מטרתו להקל על ביצוע עסקאות, בעיקר בתחום ההיי-טק, בהן התמורה אינה וודאית במועד העסקה והיא תיקבע בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים הבאות.

בשנים האחרונות מתאפיין המשק הישראלי בריבוי עסקאות למכירת מניות של חברות טכנולוגיה. בחלק מעסקאות אלו נקבעת התמורה כך שחלקה משולם מידית עם ביצוע העסקה וחלקה מותנית בביצועי החברה בעתיד ונגזרת מביצועים אלו.

על פי הוראות המיסוי נדרש לדווח על עסקת רווח הון למכירת מניות החברה תוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה ולשלם את מס רווח ההון (25% או 30% מסכום רווח ההון), לפי העניין.

לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות, נקבע בטיוטת החוזר כי יתאפשר למוכר המניות לבקש לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, כאשר שיעור המס ייקבע על פי מועד העסקה.

הוראה זו תקל על ביצוע עסקאות במשק ותקטין את אי הוודאות הנובעת מהיקף תשלומי המסים הנדרשים לתשלום כאשר תמורת העסקה אינה וודאית.

מצ"ב טיוטת חוזר תמורות מותנות

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil