חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ענף המעליות בישראל בדרך לטלטלה: רשות ההגבלים מפרסמת שימוע לשבירת המונופול

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת לשימוע ציבורי דו"ח בעניין השירות למעליות ערכה

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת היום (א') טיוטת דו"ח בנושא התחרות במתן שירות שירותי תחזוקה ותיקון שוטפים למעליות להערות הציבור. הדו"ח מתמקד בשירות למעליות חדישות המיובאות לישראל כערכה (להבדיל ממעליות ישנות יותר, שהורכבו בישראל).

דו"ח הרשות מסכם בדיקה מקיפה שנערכה בתחום, בין היתר בעקבות תלונות רבות אשר הגיעו לרשות בעניין הקשיים שוועדי בתים נתקלו בהם בניסיון לעבור מהחברה שהתקינה את המעלית לכל חברת שירות אחרת. הרשות פועלת מזה תקופה מול משרדי ממשלה ורשויות שונים, במטרה לקדם אסדרה רוחבית שתקל על מעבר בין חברות שירות. ממצאי הבדיקה המפורטים בדו"ח צפויים לתת רוח גבית למאמצים אלה.

מסקנות הדו"ח מלמדות כי:

1. רק חלפים מקוריים

במעליות ערכה ככלל, לא ניתן להחליף את החלקים המקוריים המותקנים במעלית בחלקים גנריים. מתן שירות למעליות אלה מצריך, אם כן, שימוש ברכיבים המותאמים רק לאותן מעליות וכן הוא מצריך ידע בדבר הטיפול במעלית, בפרט בכל הקשור לתכנות לוח הפיקוד. כתוצאה מכך יצרן המעלית הוא אשר קובע מי יוכל להעניק שירות ללקוח, שכן לו יש השליטה על הידע והרכיבים הרלוונטיים.

2. זיקה בין חברת התקנה לבין יצרן

למתקין המעלית יש יתרון מובהק בגישה לחלפים ולידע הנדרשים למתן שירות למעלית, בשל הזיקה בינו לבין יצרן המעלית. מאחר שחברות שירות אחרות אינן נהנות מיתרונות אלה, הן נחסמות מכניסה לתחום מתן השירות למעליות ערכה.

3. לקבלן אין אינטרס לקבל עלויות תחזוקה נמוכות

לרב, מי שבוחר את המעלית הוא הקבלן שבונה את הבניין, בעוד שהדיירים הם אלה שיצטרכו לשאת בעלויות השירות לאחר ההתקנה. כיוון שהקבלן שבוחר את המעלית לא צריך לשלם בסופו של דבר את עלויות התחזוקה והתיקון שלה, אין לו כל תמריץ לבחור מעלית שעלויות התחזוקה שלה נמוכות או להבטיח מראש עלויות תחזוקה נמוכות לדיירים. הדיירים בתורם נותרים עם מעלית, אשר איש מלבד המתקין אינו מסוגל לספק לה שירותי תחזוקה ותיקון.

בשל מאפייני השוק האלה, כל אחת מחברות ההתקנה היא מונופול כמעט מוחלט במתן שירות למעליות שהיא התקינה בבנייני מגורים ומחזיקה בכוח שוק ביחס למעליות אלה. ובמילים אחרות: דיירים הגרים בבניין מסוים נאלצים, בלית ברירה, לרכוש שירות לאורך כל חיי המעלית מאת חברת ההתקנה שהתקינה אותה. חברת ההתקנה מחזיקה בידיה את הכוח לקבוע מחירים גבוהים ותנאי שירות נחותים, מבלי לחשוש מאיום תחרותי של ממש מצד נותני שירות אחרים.

על מנת לצמצם כשלים אלה ונוכח העובדה כי מדובר בכשלים רוחביים הנובעים מאופי מעליות הערכה, הרשות ממליצה על שורה של צעדים אסדרתיים שיחולו על כלל מעליות הערכה. כפי שמצוין בדו"ח, הרשות כבר נמצאת במגעים שוטפים עם גורמי הממשלה האחראים לתחומים אלה לצורך קידום פתרונות אסדרתיים.

פתרונות כדלקמן:

1. לחייב כל חברת התקנה למכור את חלקי החילוף הנדרשים לתיקון מעלית, ובכלל זה כל תוכנה וחומרה הנדרשים לשם הגישה ללוח הפיקוד של המעלית, בתנאי אספקה (סבירים ואשר אינם מפלים בין מי שמקבל שירות מאת חברת ההתקנה לבין מי שמקבל שירות מאת נותן שירות אחר.

בהקשר זה ובעקבות מגעים עם רשות ההגבלים העסקיים, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן צפויה לפרסם בקרוב להערות הציבור טיוטת תקנות אשר יחייבו את חברות ההתקנה באספקת חלקי חילוף לכל דורש.

2. לחייב את חברות ההתקנה להעמיד לרשות בעלי הבניין את כלל המידע הטכני הנדרש לשם מתן שירות למעלית, ובכלל זה כל מידע הנדרש על מנת להתחבר ללוח הפיקוד ולפענח את המידע שהוא מציג, וכן תיעוד מפורט של כל שירות שניתן למעלית. בעלי הבניין יוכלו להעמיד את המידע לרשות כל נותן שירות שברצונם להתקשר איתו, ללא תלות מתמשכת בחברת ההתקנה.

בהקשר זה, התפרסמה לאחרונה להערות ציבור הצעת חוק לשמירה על הבטיחות במעליות, התשע"ז-2017. בעקבות מגעים בין הרשות לבין נציגי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הרווחה, נכללו בין ההוראות המוצעות, הוראה המקנה למפקח הראשי את הסמכות לחייב חברות ההתקנה להעמיד מידע טכני לרשות בעלי הבניין.

3. לחייב את הקבלנים להעמיד לרשות רוכשי הדירות כל מידע שיש בידיהם באשר למחירים שחברות ההתקנה צפויות לגבות בגין מתן השירות למעליות. זאת, על מנת לאפשר לדיירים להביא את עלויות השירות בחשבון בעת רכישת דירה, ובהתאם לתמרץ את היזמים והקבלנים לפעול להורדת עלויות השירות העתידיות.

בעקבות מגעים בין הרשות לבין משרד הבינוי והשיכון, הוסכם כי במסגרת התיקונים הנשקלים במפרט לפי חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, הקבלן יחויב למסור לרוכשי דירות כל מידע הקיים בידיו בנוגע לתשלומים שהם צפויים לשאת בהם בעתיד ביחס לדירה הנרכשת, ובכלל זה כל מידע שבידי הקבלן בעניין עלות השירות למעליות שבבניין.

הערות

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחס לדו"ח המפורסם וזאת עד ליום 26.12.2017 ניתן להעביר את ההערות לרשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי טובי הריס) או בדואר אלקטרוני לכתובת tobieh@aa.gov.il.

טיוטה להערת הציבור

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil