חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות הגבלים עסקיים: לא קיימת תחרות בין 4 חברות הדלק הגדולות

רשות הגבלים עסקיים פרסמה את דו"ח הדלק: תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק – הקשר בין מבנה השוק למחירי הבנזין

רשות הגבלים עסקיים פרסמה אתמול (א') להערות הציבור דו"ח בנושא ענף תחנות התדלוק בו היא מפרסמת את המלצותיה לקידום התחרות בתחום ואת מדיניותה ביחס להסכמים ארוכי טווח בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק או בעלי הקרקעות עליהן הן מוקמות.

דו"ח הרשות מסכם מחקר מקיף במסגרתו פותחה מתודולוגיה לבחינת היבטים תחרותיים גיאוגרפיים בענף תחנות התדלוק ונבחן הקשר בין מאפייני תחנת תדלוק והסביבה התחרותית שלה, לבין ההנחות המוצעות לצרכן בתחנה. מחקר זה נערך כחלק מהמאמץ הממשלתי לקדם את התחרות בענף.

מסקנות המחקר מלמדות:

  1. תחנות תדלוק של חברות דלק קטנות מציעות בממוצע הנחות משמעותיות יותר מתחנות תדלוק של ארבע חברות הדלק הגדולות: "פז", "דלק", "סונול" ו- "דור-אלון" ומספקות שירות מלא בלבד. כלומר, מספקות הנחות גבוהות יותר ובשירות שעדיף לפחות עבור חלק מהצרכנים;
  2. לא קיימת תחרות משמעותית בין ארבע חברות הדלק הגדולות בעוד שקיומה של חברת דלק קטנה מביאה להורדת מחירים בתחנות התדלוק הנמצאות בקרבה גיאוגרפית לה. אולם, נראה שחסמי כניסה וההתרחבות מקשים על כניסתן של חברות דלק קטנות לשוק. חסמי כניסה אלה נובעים ממגבלות המונעות את הגדלת היצע תחנות התדלוק הקיימות ומהסכמים ארוכי טווח עם מפעילי ובעלי תחנות תדלוק קיימות.

על כן, בצד פעולות ממשלתיות לצמצום החסמים ולהגדלת היצע תחנות התדלוק באזורים גיאוגרפיים ממועטי תחנות תדלוק, דו"ח זה ממליץ על הקלת כניסתם של מתחרים קטנים וחדשים במקום תחנות התדלוק הקיימות באמצעות יצירת מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות, קידום הקמת תחנות תדלוק חדשות שיופעלו על ידי חברות דלק קטנות ונקיטת מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים בין חברות דלק הנוגעים לתחנות תדלוק.

ההמלצות

ההמלצה העיקרית של הדו"ח נוגעת לאזורים בהם נמצאה נוכחות ריכוזית של חברת דלק גדולה, לצד היעדרה של חברת דלק קטנה באותו אזור. באזורים אלה, חברה גדולה לא תוכל להתקשר בכל סוג של הסכם (לרבות הסכם חדש, חידוש הסכם או הארכתו) עם תחנת תדלוק מבלי לקבל תחילה היתר פרטני ממערך הפיקוח על הגבלים עסקיים.

המלצה נוספת נוגעת ל-184 אזורים בהם נמצא כי קיימת תחנת תדלוק אחת בלבד, המוחזקת על ידי אחת מארבע חברות הדלק הגדולות. לעמדת הרשות, ביחס לאזורים אלה על המדינה לשקוד במיוחד על איתור קרקעות לצורך הקמת תחנות תדלוק חדשות ולהקצותן לחברות קטנות בלבד.

בנוסף, נוכח חסמי הכניסה וההתרחבות בתחום, הנובעים בעיקרם ממחסור בשטחים מתאימים להקמת תחנות תדלוק ורגולציה מכבידה בתחום, מביעה הרשות את עמדתה בדו"ח כי בכל הנוגע להסכמים בין חברות הדלק למפעילי תחנות תדלוק או לבעלי הקרקע, תינתן חשיבות מיוחדת למשך ההתקשרות בהסכמים אלו שככלל לא תעלה על 3 שנים, וזאת למעט מקרים חריגים המצדיקים סטייה מתקופה זו.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil