חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רפורמת המדדים של הבורסה הושלמה: מדד חדש – ת"א סקטור-באלאנס

בתום המסחר מחר (1.2.2018) יעודכנו הרכבי המדדים ורפורמת המדדים תיושם במלואה. המדד החדש – ת"א סקטור-באלאנס – יושק ב- 4.2

ב-1 בפברואר 2018, ייושם השלב האחרון של מתודולוגיית המדדים החדשה ותסתיים "תקופת המעבר למתודולוגיה החדשה".

השינויים הבולטים הצפויים בהרכבי המדדים: מדד ת"א-90 שכולל כיום 98 מניות – יכלול 90 מניות, מדד ת"א-125 שכולל כיום 133 מניות יכלול 125 מניות. שיעור אחזקות הציבור יעלה מ- 30% ל- 35%. משקל מניות הפארמה במדד ת"א-35 יפחת לכ-17% בלבד ולא יכללו בו מניות זרות כלל. כ-325 מניות יכללו במדדי האקוויטי. למעט מניה אחת, כל המניות בעלות זיקה מהותית לישראל.

עמידה ביעדי הרפורמה

סקירה קצרה של השגת יעדי הרפורמה העיקריים כפי שהוצגו באוגוסט 2015

הפחתת הריכוזיות

 • רוב מדדי הבורסה הורחבו ותקרת המשקל הופחתה.
 • המדדים כיום מפוזרים יותר וחסונים יותר.
 • מדדי הדגל השיאו תשואה חיובית על רקע שנה מאתגרת במניות הגדולות.

הגדלה משמעתית בשיעור החזקות הציבור.

 • שווי הציבור גדל בכ-27 מיליארד ₪ בכ-250 חברות מאוגוסט 2015. רבות מהחברות ביצעו את המהלך כדי להיערך לרפורמה.

עידוד חברות SME

 • כ-100 מניות בשווי שוק של כ-40 מיליארד ₪ נכנסו למדדים, רובם מניות SME.
 • היקף ה"השקעות המדדיות" בחברות SME צמח במאות אחוזים.
 • תרומה להיפוך המגמה בסחירות המניות הקטנות – מחזורי המסחר במניות ה-SME כמעט והוכפלו.
 • תרומה להתנעת הנפקות חדשות – 20 מניות חדשות נרשמו למסחר ב-2017 – כולן מניות SME.

הפחתת החשיפה לסיכוני משקיעים

 • הוטמעו מנגנונים למניעת חשיפות מתודולוגיות למשקיעי המדדים.
 • נקבעו סמכויות לוועדת מדדים
 • למרות הרחבת מספר המניות הנכללים במדדים בכ-50% וריבוי אירועי חברה בשנה האחרונה, ממועד השקת הרפורמה לא נרשמו אירועים שיצרו חשיפה מתודולוגית למשקיעים.
 • חשיפת הסיכונים של מוצרי המדדים פחתה באופן משמעותי.

צמצום תופעת "אפקט המדד"

 • יושם מודל העדכון החודשי שמאפשר "חלונות מסחר" חודשיים משמעותיים שהשוק נערך אליו ומאפשר למשקיעים מוסדיים להרחיב את מעורבותם בשוק.
 • יושמו תהליכים מדורגים לשינויים גדולים במדדים.
 • אירועים דומיננטיים נוהלו בדרך של הפחתה מדורגת של תקרת המשקל. למשל, מיזוג יחידת ההשתתפות של אבנר לתוך דלק קידוחים, שינויים מדורגים במשקלה של טבע והוצאה מדורגת של חברת מיילן מהמדדים.
 • למרות שינויים בהיקף משמעותי במדדים, לא נרשמו תנודות שערים חריגות מאז השקת הרפורמה.

חיזוק הזיקה לישראל

 • רק מניות בעלות זיקה מהותית לישראל יכולות להיווסף למדדי הבורסה (מניות זרות קיימות יכולות להמשיך להיכלל בהם).
 • כ-325 מניות יכללו במדדי האקוויטי של הבורסה בעדכון הקרוב, רק מניה אחת ללא זיקה לישראל.

מדדים מקומיים חדשים

3 מדדי שוק חדשים:

 • ת"א סקטור-באלאנס
 • ת"א-SME150
 • ת"א-רימון

מדד חדש

בסיום יישום הרפורמה יושק מדד חדש – מדד ת"א סקטור-באלאנס. המדד כולל 100 מניות ונבנה לפי קריטריונים מחמירים של פיזור ענפי ותקרת משקל נמוכה למניה וזאת במטרה לייצג באופן מאוזן את ענפי הכלכלה השונים של החברות הנסחרות בבורסה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil