חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אושר סופית: פתיחת ענף מוניות השירות לתחרות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018.

עניינה של הצעת החוק ברפורמה בענף מוניות השירות במטרה לפתוח את הענף לתחרות. מוצע לקבוע כי המפקח על התעבורה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ייתן רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי, כלומר במכרז שינהל המשרד. לפי המוצע, הרישיונות יינתנו לקווי שירות שייכללו ברשימת הקווים שיפרסם המפקח על התעבורה באתר האינטרנט של המשרד.

כמו כן, מוצע לקבוע הוראות מעבר שיחולו על בעלי הרישיונות הקיימים, ובכלל זה להסמיך את המפקח על התעבורה לחדש את רישיונותיהם, האמורים לפקוע בסוף חודש ינואר 2018, לתקופות נוספות, עד ל-31 בדצמבר 2019 לכל המאוחר.

ההסדר הקיים לעניין פעילות מוניות השירות נחקק בשנת 2005 כהוראת שעה ל-5 שנים שתוקפו הוארך מעת לעת, עד לסוף חודש ינואר 2018. בהתאם להסדר הקיים, משרד התחבורה נתן רישיונות להפעלת קווי שירות למוניות לקבוצה מצומצמת, שבה נכללו התאגידים שהפעילו את קווי השירות ערב התיקון בשנת 2005, כך שבפועל נמנעה כניסתם של גורמים חדשים לפעילות בענף. התיקון המרכזי הכלול בהצעת החוק, קובע כי רישיונות לקווי שירות למוניות יינתנו בהליך תחרותי, כלומר במכרז שוויוני ופומבי.

יו"ר ועדת הכלכלה שהכינה את החוק, ח"כ איתן כבל: "העבודה שעשינו בוועדת הכלכלה סביב הצעת החוק הייתה עבודה למופת של ועדת הכלכלה. אני מרשה לעצמי להניח על כתפיי מהלך שבו הממשלה הניחה בפנינו רפורמה מדוללת לגמרי והייתה לי הזכות להיות זה שיתעקש כדי שבסופו של תהליך הממשלה תביא הצעה חדשה. במהלך התקופה ניהלנו מאבק איתנים, והצלחנו לגרום למהלך שבאמת משנה מדיניות מקצה לקצה. אנחנו יוצאים למהלך של רפורמה אמיתית שבה יוצאו מכרזים בכל הארץ ובה יהיה רב קו מסובסד. הבשורה הזו מביאה לכך שגם הגמלאים יוכלו לנסוע במונית שירות. אותו דבר כל מי שיש לו היום רב קו מסובסד."

21 תמכו ללא מתנגדים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil