חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הבורסה תעניק פטור מוותק פעילות לקרנות השקעה בתשתיות בדומה לפטור המוענק כיום לקרנות ריט

הבורסה לניירות ערך פרסמה ביום שני הצעה להעניק פטור מוותק פעילות לחברה העוסקת בהשקעה בתשתיות. ההצעה פורסמה באתר הבורסה להערות הציבור.

כיום ניתן פטור מוותק פעילות הנדרש לפי חלופה ב' לחברה שהינה קרן להשקעות במקרקעין (קרן ריט).

בבורסה סבורים כי יש לאפשר לחברה שתחום עיסוקה הינו השקעה בתשתיות, פטור מוותק פעילות, בדומה לפטור שניתן לקרנות ריט. זאת, כפוף לקביעת תנאים המבטיחים כי אכן ייעוד עיסוקה יהיה תחום זה, כך שלא תונפק חברה ריקה מתוכן וזאת גם אם בזמן רישומה עדיין אין לה פרוייקטים שהשקיעה בהם. החברה חייבת לקיים תנאים מסוימים המבטיחים כי החברה אכן תעסוק בתחום התשתיות וכן כי הינה חברה גדולה יחסית.

התנאים שנקבעו לקבלת הפטור כאמור:

1. הפעילויות שייחשבו כעיסוק בתחום התשתיות:

  • פעילות הפקה, טיהור וטיוב מים, התפלת מים, טיהור שפכים, איסוף פסולת, מיונה והטיפול בה.
  • כבישים וחניונים, הסעת המונים והיסעים, נמלי ים ונמלי תעופה.
  • ייצור חשמל, תשתיות הולכה וחלוקה של מוצרי אנרגיה, הפקת מוצרי זיקוק ומתקני אחסון של מוצרי אנרגיה.
  • תחום הבינוי הזכייני (PPP), הכולל מבנים המוקמים בשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי.
  • תחום הלוגיסטיקה, הכולל מרכזים לוגיסטיים המשרתים פעילויות באלו מתחומי התשתית (המצוינים בסעיפים א עד ד) לעיל וכן זכיינות ותפעול של מרכזים לוגיסטיים עבור המגזר הציבורי.

2. נקבעו שני תנאים דומים לתנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה לגבי קרן ריט:

  • שווי נכסי החברה שהם נכסי תשתיות, אג"ח, ני"ע הנסחרים בבורסה, נכסים שיש לכלול בסעיף "לקוחות", בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים, פקדונות ומזומנים, לא יפחת מ- 95% משווי כלל נכסיה.
  • שווי נכסי החברה שהם נכסי תשתיות ונכסי הנפקה ותמורה, לא יפחת מ- 75% משווי כלל נכסיה. נכסי הנפקה ותמורה יוגדרו בדומה למונח בפקודת מס הכנסה בנושא קרן ריט.

3. תנאי נוסף הינו כי שווי מניות החברה יהיה 200 מיליון ש"ח לפחות (לאחר הכסף), כקבוע בחלופה ג1 ("חברות גדולות") בחלופות הרישום של הבורסה.

עוד מוצע לקבוע כי על החברה יהיה להתחייב בתשקיף כי במהלך תקופה של ארבע שנים לפחות ממועד הרישום מדיניות ההשקעות שלה תהיה לפעול לביצוע השקעות בתחום התשתיות, כאמור.

הציבור מוזמן לתת את הערותיו להצעה עד ליום 8 בינואר 2018. לאחר מכן ובהתחשב בהערות שיתקבלו תובא ההצעה לאישור דירקטוריון הבורסה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil