חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נפתחה מערכת הדיווחים ליישום חקיקת ה- FATCA

נפתחה מערכת הדיווחים ליישום חקיקת ה- FATCA

ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת הFATCA – (Foreign Accounts Tax Compliance Act). ההסכם מסדיר את העברת המידע ל- IRS (רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים  בישראל. ביום 4 לאוגוסט 2016 אושרו תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטק"א), התשע"ו- 2016 בוועדת הכספים.

בהתאם לתקנות, על המוסדות הפיננסים להעביר את המידע הנדרש באמצעות מערכת ממוחשבת שמצויה באתר רשות המסים, עד ליום ה-20 לספטמבר 2016. המידע האמור יכלול נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב כפי שזוהו על ידי המוסדות הפיננסיים לשנים 2014 ו – 2015.

את העברת המידע יש לבצע רק לאחר רישום המוסד הפיננסי הישראלי המדווח באתר רשות המסים האמריקנית (IRS) וקבלת מספר GIIN ולאחר רישום במס הכנסה על גבי טופס 940 – בקשה לרישום במערכת דיווחי ה-FATCA.

ביום 18 לספטמבר פרסמה רשות המסים הודעה על מתן אורכה להעברת המידע המוזכר לעיל, כנדרש בדין, עד ליום ה-30 לספטמבר 2016 וזאת לשם יישום החלטת בג"צ בעתירה 8886/15 אשר נדחתה על ידו.

בהמשך להודעת רשות המסים מיום 18 בספטמבר ליישום חקיקת ה- FATCA, רשות המסים מבקשת להודיע כי מערכת הדיווח לצורך יישום חקיקת ה-  FATCA נפתחה היום- 25.9.2016.

דיווחים בנדון ניתן לשדר באמצעות פורטל ה-FATCA.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil