חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הבורסה משיקה לראשונה סדרות נגזרים ארוכות על מדד ת"א-35

דירקטוריון מסלקת מעו"ף של הבורסה אישר השקה של סדרות נגזרים "ארוכות" על מדד ת"א-35

בעקבות שיחות שהתקיימו עם חברי בורסה ופעילי השוק, מאמינים בבורסה כי השקה של נגזרים "ארוכים" תתרום לשכלול המסחר ותיתן מענה לצורך אמיתי הקיים בקרב פעילי השוק השונים.

הנגזרים ה"ארוכים" על מדד ת"א-35 יהיו ל-15 חודשים. בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר תפתחנה סדרות חדשות של אופציות וחוזים עתידיים ל-15 חודשים. ביתר החודשים, כנהוג היום, תפתחנה סדרות נגזרים ל-3 חודשים ולפיכך, בכל נקודת זמן ייסחרו 7 סדרות חודשיות – 3 סדרות לכל אחד מ-3 החודשים הקרובים ועוד 4 סדרות ל-6, 9, 12 ו-15 חודשים. זאת, בנוסף לאופציות השבועיות שתמשכנה להיפתח כנהוג היום.

פתיחה של סדרות נגזרים ל-15 חודשים תאפשר, בכל נקודת זמן, לסחור בנגזרים שהתקופה שלהם לפקיעה הנה לפחות שנה וניתן יהיה לגלגל פוזיציות, גם לתקופות של שנה.

בבורסה מזהים מספר גורמים שעשויים לסחור בנגזרים ארוכים. ראשית, תיתכן הסטה של פעילות שמתבצעת כיום בשוק ה- OTC, לבורסה. בנוסף, קיים צפי ל"גידור רגולטורי" של תיק הנוסטרו של חברות הביטוח, במסגרת יישום תקנות סולבנסי II. כמו כן השקת האופציות החדשות יכולה לעודד כניסה של שחקנים חדשים שמעדיפים לפעול בנגזרים "ארוכים" יותר מאלה הקיימים היום.

השקת האופציות ה"ארוכות" דורשת היערכות טכנית ויישום הדרגתי. על כן יושקו תחילה החוזים העתידיים ה"ארוכים" ומועדי ההשקה של האופציות ה"ארוכות" יידחו למועד מאוחר יותר.

השקת החוזים העתידיים: באופן חד פעמי, ב-25 בינואר 2018, תוצאנה סדרות חדשות של חוזים עתידיים על מדד ת"א-35 לתקופות קצרות מ-15 חודשים. הסדרות החדשות, תפקענה ביוני 2018, ספטמבר 2018 דצמבר 2018 ומרץ 2019. סדרה של חוזים עתידיים על מדד ת"א-35 ל-3 חודשים, תיפתח, כרגיל, באותו מועד.

השקת האופציות: באופן חד פעמי, ב-6 בספטמבר 2018, תוצאנה סדרות אופציות על מדד ת"א-35 לתקופות קצרות מ-15 חודשים, שתפקענה בדצמבר 2018, מרץ 2019, יוני 2019 וספטמבר 2019.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil