חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משרד הבינוי מגן על רוכשי הדירות: מסדיר יחסים בינם לבין הקבלנים

משרד הבינוי והשיכון במהלך שיגן על רוכשי הדירות: הממשלה אישרה הבוקר את תיקוני החקיקה שהגיש שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, להסדיר את מערכת היחסים בין רוכשי הדירות לקבלנים ולמנוע פגיעה בדיירים.

תיקוני חוק המכר, אשר אושרו הבוקר בממשלה ויובאו כעת לאישור הכנסת, יגנו על הצרכנים, שמשקיעים לצורך רכישת דירה את עיקר הונם.

שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט: "ההחלטה שיזמנו עברה תהליך מואץ כדי לחזק את ההגנה החוקית שאנחנו מספקים לרוכשי הדירות בישראל. הפרצות בחוק המכר, לאורך השנים, פגעו בציבור. היעדר שקיפות בחוזה הביא לעוגמת נפש ולנזק כלכלי, ורוכשים אף נדרשו לשלם מכיסם אלפי שקלים על מרכיב המע"מ. התיקונים שאנחנו מעבירים יגנו על הציבור מפני תרמיות ומפני גחמות של אנשי מקצוע, ויביאו לחיסכון של אלפי שקלים בעקבות הסרת מרכיב המע"מ מהערבות".

חוק המכר נועד להעניק הגנה לרוכשי דירות חדשות במסגרת עסקאות רכישת הדירה. בעסקאות של רכישת דירה מקבלן או יזם ישנם פערי כוחות משמעותיים בין הרוכש למוכר, לטובת המוכר. לרוב, אין לצרכן יכולת מיקוח והשפעה על הספק, קיימים פערי מידע בין הצדדים, כוחו הכלכלי קטן יותר, וכך גם יכולתו להתמודד עם מורכבות העסקה.

לאחר עבודת מטה ממושכת של משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן ומשרד המשפטים, אשרה הממשלה טיוטת החוק שהוכנה בנושא, במסגרתה מוסדרים הנושאים האלה:

* חיזוק חובת גילוי מידע על ידי הקבלן: על פי התיקון, חוזה המכר יכלול נתונים המצויים בידי הקבלן, שעשויים להשפיע על ההחלטה בדבר רכישת הדירה. כך, למשל, יידרש הקבלן לפרט כל שינוי בתכנית שאותו הוא יזם, כדוגמת תוספת זכויות בניה בבניין. מנע מהקבלן מלבצע שינוי מהותי בשטחים המשותפים של הבניין, באופן שחורג מהתמונה שהוצגה בפני הרוכש בזמן מכירת הדירה.

* תיקון ההסדר החוקי הנוגע ל"ערבות חוק המכר": מדובר בערבות בנקאית אותה מקבל רוכש הדירה מקבלן, כערובה לתשלומים ששילם על חשבון הדירה, עד לקבלת חזקה בדירה. על פי החוק, ערבות חוק המכר כוללת את סכום רכיב המע"מ הכלול המחיר הדירה (17%), וזאת, על אף שרכיב המע"מ המשולם על ידי הקונה למוכר אינו נשאר בידי המוכר, כי אם מועבר מהמוכר לרשויות המס.

* מציאת פתרון אשר יבטיח את השבת סכום המע"מ ישירות מהמדינה לידי רוכש הדירה במצב של חדלות פירעון, תחסוך את הצורך במתן ערבות על 17% ממחיר הדירה לרוכשי הדירות החדשות.

כיוון שהיקף המכירה של דירות חדשות בישראל עומד על עשרות מיליארדי שקלים בשנה, ביטול החובה להנפיק ערבות על 17% מסכום זה משמעותו חסכון דרמטי בעמלות המוטלות כיום על הקבלן בגין הנפקת ערבויות, אשר "מגולגלות" למחיר הדירה הסופי לצרכן, ומייקרות אותו באלפי שקלים. בנוסף, יביא הדבר לשחרור אשראי בנקאי אשר משמש כיום למתן ערבויות אלה, וכן לשחרור הון עצמי של הקבלן אשר על פי הוראת הבנקים מרותק כיום כנגד הערבויות שקיבל.

כמו כן, יוסדרו בחקיקה זו הנושאים האלה:

  • מניעת שינויים מהותיים בשטחים המשותפים.
  • צמצום תקופת ההתקשרות עם חברת תחזוקה שבחר הקבלן והגבלת העלאת התשלום לאורך התקופה.
  • הסדרת מכירת דירה טרם מתן היתר בניה וטרם אישור תכנית.
  • הגבלת הקבלן בגביית תשלום בגין אי מימוש זכות בלעדיות לרכישת דירה.
  • החלת הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות) על ליווי פיננסי הניתן על ידי מממנים נוספים, שאינם בגדר "תאגיד בנקאי" כהגדרתו בחוק האמור.
  • ביטול האפשרות לחייב את הרוכש בהשתתפות בהוצאות משפטיות של הקבלן, כחיוב נפרד שלא במסגרת מחיר הדירה הכולל.

נוסף על הצעת החוק שאושרה הבוקר, יעוגן בתקנות עדכון מפרט חוק המכר:

במצב הנוכחי, קבלנים רבים ממלאים את המפרט באופן שעומד בתנאי החוק, ואולם הוא אינו מספק תמונה ברורה ומחייבת, אלא נוטה לניסוחים מעורפלים מול רוכש הדירה. התיקונים החדשים יוצרים דיוק במפרט. המפרט החדש יציין גם חיובים אשר צפויים להיות מוטלים על רוכש הדירה, מעבר למחיר הדירה אותו הוא משלם לקבלן, כדוגמת – חיובים בגין חיבור לחשמל, לתשתיות גז ומים, אשר עלותם מגיעה כיום לאלפי שקלים.

הצעת החוק נוסחה בתיאום עם הרשות להגנת הצרכן, אגף התקציבים, החשב הכללי ומשרד המשפטים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil