נדל"ן

משרד האוצר מחפש חברות לתימרוץ בעלי דירות שישכירו את דירתם לזמן ארוך

משרד האוצר יצא בבקשה לקבלת מידע ׁׁ(RFI – Request For Information) מגופים או חברות בעלות יכולת להשפיע על שוק שכירות ארוכת הטווח בישראל.

פעולה זו באה בהמשך לעבודת מטה שרוכזה באגף החשב הכללי באוצר, בראשות סגן החשב הכללי יהלי רוטנברג, בעקבות החלטת הממשלה מיוני 2016 בהשתתפות נציגים מאגף התקציבים, רשות שוק ההון והמועצה הלאומית לכלכלה. בהחלטת הממשלה נקבע, כי הצוות יבחן תמריצים למשכירים שיתחייבו להשכיר את דירותיהם לתקופה שלא תפחת מ-5 שנים.

בהתאם לכך, משרד האוצר מבקש לבחון מנגנונים שיעניקו למשכיר לפחות אחד מהשירותים הבאים: שירותי תפעול – ניהול הנכס, ניהול ההתקשרות עם השוכר ומתן שירותי אחזקה. שירות ביטוחי – סבסוד ביטוח דירה עבור המשכירים וכן שירות פיננסי – הבטחה של תזרים המזומנים מהשכרת הנכס.

שכירות ארוכת טווח עשויה להוות תחליף לרכישת דירה למגורים נוכח הוודאות שהיא מייצרת לשוכר. במקביל, פועלת הממשלה לעידוד הגדלת היצע הדירות להשכרה ארוכת הטווח במגוון כלים כגון חוק עידוד השקעות הון, מכרזי חברת 'דירה להשכיר' ועוד.

על פי סקר הוצאות והכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומניתוח שוק השכירות בישראל על ידי המועצה הלאומית לכלכלה עולה, כי נכון לשנת 2015, בישראל כ-2.4 מיליון משקי בית. מתוכם כ-67.6% מתגוררים בדירות אשר נמצאות בבעלותם וכ-23% ממשקי הבית מתגוררים בשכירות (כ-9.4% מתגוררים במסגרת הסדרים אחרים). סך הכל מתגוררים בשכירות כ-554 אלף משקי בית.

הנתונים מראים כי בעוד שלמעלה מ-90% מהחוזים נחתמים לתקופה של שנה, רק כ-28% ממשקי הבית מתגוררים בדירה למשך שנה אחת בלבד. כמו כן, כמחצית מהשוכרים מתגוררים 3 שנים ומעלה בדירתם, וכשליש מהשוכרים מתגוררים 5 שנים ומעלה באותה הדירה.

התפלגות השוכרים לפי משך ההתגוררות בדירה שכורה

משך התגוררותשיעור השוכרים
שנה28%
שנתיים19%
4-3 שנים21%
5-6 שנים11%
9-7 שנים9%
עשר שנים ומעלה12%

משרד האוצר ביקש לקבל בפנייתו מידע אודות תחומי הפעילות והניסיון בתחומים הרלוונטיים של הגוף המגיש, תיאור מפורט של המנגנון המוצע, תוך התייחסות לאופן פרסום המנגנון ומשיכת בעלי דירה פוטנציאלים, תנאי תקופת שכירות ומנגנון יציאה מהחוזה על ידי אחד מהצדדים.

בנוסף, התבקשו המשיבים לפרט אודות השירות שיינתן על ידי הגורם מתפעל ואופן מדידתו כגון: התייחסות לתמורה שיקבל המתפעל בעד מתן השירותים, התייחסות לכמות הדירות המינימלית לצורך תפעול המודל, ניתוח מנגנון התמריצים הן למשכירים והן לשוכרים ועוד.

הבקשה לקבלת מידע (RFI) פורסמה באתר אגף החשב הכללי כאשר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לבקשה זו יחול ב-20 ליולי, 2017.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close