חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות המסים מסדירה את נושא המיסוי של הנפקת אסימונים דיגיטליים (ICO)

רשות המסים פרסמה היום טיוטת חוזר מקצועי, להתייחסויות הציבור, המסדירה ומפרטת את היבטי המיסוי בכל הנוגע לחברות אשר מגייסות כספים בדרך של ICO על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ'יין.

הנפקת אסימונים וריטואליים (Tokens) לציבור (Initial Coin Offering – ICO) הינה דרך לגייס מימון למיזמים עסקיים. הנפקת האסימונים ומעקב אחר העסקאות שנעשו בהן, מתאפשרת באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין (Blockchain) שהיא טכנולוגית אבטחה ממוחשבת המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת באינטרנט ואימות של טרנזקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. את הגורם המנהל מחליפים "בלוקים" מוצפנים של מידע הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס רשת תקשורת מסוג עמית לעמית.

שנה לאחר שפרסמה רשות המסים הבהרה כי המטבעות הדיגיטליים ייחשבו כ-"נכס" ולא כמטבע ולכן יחוייבו במס. כעת רשות המסים מפרסת טיוטת החוזר המבהירה את אופן המיסוי שחל על חברה המנפיקה אסימונים וירטואליים (TOKENSׂׂ) ועל המשקיעים שרוכשים את האסימונים, ומאפשרת להם וודאות מסויית הן בהיבטים של ההנפקה והן בהיבטים של המסחר המשני והשימוש באסימונים, טיוטת החוזר מתייחסת להיבטי מס הכנסה לרבות חוק עידוד השקעות הון וכן להשלכות חוק מע"מ.

מקור ההכנסה במסגרת ההנפקה

ברמת החברה המנפיקה טיוטת החוזר מסדירה את מקור ההכנסה במסגרת ההנפקה, אופן ההכרה בהכנסה וכן קובעת את המועדים לכך בהתאם לנסיבות השונות ולמודלים העסקיים המוכרים בתחום. נוסף על כך, טיוטת החוזר מפרטת את אופן הדיווח לצרכי מס במקרים של הענקת אסימונים לעובדים.

כך למשל, קובעת טיוטת החוזר כי כספי ההנפקה מהווים הכנסה בידי החברה המנפיקה אך מועד הכרת ההכנסה במקרים מסוימים יידחה למועד הספקת המוצר ו/או השירות, כן לגבי מע"מ החיוב במע"מ במקרה של הספקת מוצר יהא במועד הספקת המוצר, למעט חריגים, ואילו בשירות בהתאם לקריטריונים בחוק כפי שפורטו בטיוטת החוזר.

השלכות המס ואירועי המס

עוד מפרטת טיוטת החוזר את השלכות המס ואירועי המס השונים אשר יכול ויינבעו למחזיקי האסימונים לרבות במסחר המשני שיכול ויתפתח, כמו כן נקבעו המועדים להכרה בהכנסה ובהוצאה/עלות בידי המחזיק.

יודגש כי טיוטת החוזר עוסקת רק בסוגיות המס היכול וינבעו מהנפקות של אסימוני שירותים ומוצרים (UTILITY TOKENS) בלבד ואין היא עוסקת בהנפקת אסימונים בעלי מאפיינים של הון (SECURITY TOKENS), כמו כן, אין טיוטת החוזר מתייחסת להשלכות המס העולות ממסחר באסימונים וירטואליים מבוזרים כדוגמת הביטקוין או האת'ריום (לעניין זה פרסמה הרשות טיוטת חוזר בנושא "מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים", בחודש ינואר 2017).

מנהל רשות המסים, משה אשר: "רשות המסים עוקבת אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות ופועלת על מנת לתת מענה בכל הנוגע להשלכות המיסוי הנובעות מפעילות במטבעות וירטואליים והנפקות של אסימונים דיגיטליים. בכך, יש כדי להגביר את הוודאות והשקיפות המיסויית למי שפועל בתחום".

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil