חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הממונה על שוק ההון מפרסמת את המחירים החדשים של ביטוח נסיעות לחו"ל

במטרה להקל על הציבור בבחירת הביטוח המתאים לו ביותר, פרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, את המחירים החדשים של כל החברות בשוק. (הקובץ עם המחירים נמצא למטה).

המחירים השונים מושפעים מגיל המבוטח, יעד הנסיעה והערכות המבטח לגבי הסיכון הביטוחי. מבוטח יוכל לחסוך סכומי כסף משמעותיים על ידי ביצוע השוואה מהירה וקבלת הצעת מחיר ממספר חברות ביטוח, בין היתר באמצעות מדד השירות שמפרסמת הרשות.

ההוראות החדשות, שנכתבו לאחר ניתוח פניות ציבור שהצביעו על ליקויים במוצר הישן, משפרות את הליך רכישת הביטוח כך שיתאים לצרכי המבוטח. נבהיר כי התעריפים שמאשרת הממונה הם מחירי המקסימום כאשר אנו ממליצים לבצע סקר שוק טרם רכישה. כניסת ההוראות לתוקף מחייבת מספר דגשים למבוטח:

הפוליסה של כל חברות הביטוח כוללת רובד ראשון בסיסי עם כיסוי ביטוחי אחיד, ועליו ניתן יהיה לרכוש הרחבות שונות.

הרובד הבסיסי יכלול את הכיסויים של ההוצאות הבאות: הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, פינוי ממקום האירוע הביטוחי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל, תרופות וטיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, הטסה של גופה וכיסוי הכולל היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

הרובד הבסיסי כולל עוד שני כיסויים אותם המבוטח יכול לבקש להסיר בתמורה להוזלת עלות הביטוח והם: חבות כלפי צד שלישי וכיסוי לאיתור וחילוץ.

מבוטח רשאי להוסיף על הרובד הבסיסי ולרכוש הרחבות למקרה של ביטול או קיצור נסיעה, חופשה שכוללת ספורט אתגרי או ספורט חורף, ביטוח כבודה או ביטוח מחשב נייד, כיסוי למקרה של החמרה של מצב רפואי קיים או במקרה של הריון או כל הרחבה אחרת שאושרה על ידי רשות שוק ההון.

מספר הערות חשובות לשימוש בקובץ (בהמשך הכתבה):

 1. בכל לשונית מופיעים מחירי המקסימום שהוגשו על ידי כל חברת ביטוח.
 2. כל המחירים המוצגים הינם מחירים מקסימליים – חברות הביטוח רשאיות להציע הנחות ומבצעים ביחס למחירים הללו בערוצי השיווק השונים.
 3. כל המחירים הינם בדולר ארה"ב ליום אלא אם צוין אחרת.
 4. מבנה הפוליסה אחיד בין כל חברות הביטוח:
  4.1. הכיסוי הבסיסי – כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל, איתור וחילוץ ונזק לצד ג'.
  4.2. הרחבות – על פי ההגדרות השונות ובהתאם למצב המבוטח ולכיסויים המבוקשים על ידו.
  4.3. הרחבת מצב קיים – המחיר הינו גם למצבים רפואיים שנוצרו במחצית השנה שלפני החיתום הרפואי.
  4.4. הרחבות ספורט חורף ואתגרי – קיים שוני בין החברות באופן תמחור כיסוי זה – בחלקן הכיסוי הינו יומי וניתן לבקש כיסוי לימים ספציפיים בנסיעה, בחלקן קיים סכום מינימום לתשלום ובחלקן קיים תשלום חד פעמי לכל התקופה. הנושא מצוין בטבלה ובהערות בכל לשונית.
  4.5. איתור וחילוץ וצד ג' – ניתן להסיר את הכיסויים מהכיסוי הבסיסי ולקבל עבור הפחתה בפרמיה. גובה ההחזרים מצוין בטבלה נפרדת בכל לשונית. נציין שנית כי המחיר המצוין הינו מחיר מקסימלי, אם המחיר לכיסויים אלו יהיה נמוך מהמצוין בטבלה, גם ההפחתה שתבוצע בפרמיה תהיה נמוכה מהאמור.
 5. לכל חברה טבלה עם חלוקת גילאים שונה. יש לשים לב לכך כשמבצעים שליפות והשוואות בין החברות.
 6. חלק מהחברות התייחסו בתמחור למדינת היעד. הנושא מצוין בטבלאות התמחור.
 7. לשונית "תרחישים לדוגמה" – מציגה דוגמאות והשוואות לתרחישים שונים על פי התמחור המקסימלי של החברות.
 8. תאים ריקים משמעם כי חברת הביטוח אינה מציעה ביטוח למבוטחים בקבוצת גיל זו.

קובץ מצורף

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil