חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

לראשונה: קרנות נאמנות שישקיעו בחברות הייטק ציבוריות ופרטיות

לראשונה: שר האוצר ויו"ר רשות ניירות ערך מקדמים קרנות נאמנות שישקיעו בחברות ציבוריות ופרטיות על טהרת ההיי-טק

שר האוצר משה כחלון: "הקמת קרנות נאמנות ממוקדות בהיי-טק תעודד השקעה של הון ישראלי בחברות היי טק, תייצר חלופה לאשראי הבנקאי המממן את המגזר העסקי, לתחרות על מקורות ההון, לתעסוקה וצמיחה כלכלית וכן תביא לחלופות השקעה אטרקטיביות. הקרנות יהוו כלי חשוב להגדלת המסחר בבורסה בחברות הנסחרות, מה שייתן זריקת מרץ גם למחזורי המסחר"

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "זהו צעד נוסף במסגרת סדרה של מהלכים שאושרו לאחרונה בכנסת לטובת עידוד פעילות חברות טכנולוגיה בישראל. הקמת הקרנות תסייע לקידום תחום ההי טק כקטר הצמיחה של המשק ולעידוד גיוס הון באמצעות הבורסה, והן יסייעו בהשארת מרכז פעילותן של חברות ההיי טק בישראל."

שר האוצר אישר את נוסח התקנות להקמת קרנות טכנולוגיה עילית. קרן טכנולוגיה עילית הינה מכשיר ייחודי המתמחה בהשקעות בחברות היי-טק ישראליות העוסקות במחקר ובפיתוח, לרבות כאלו שאינן נסחרות בבורסה. המהלך יכניס כסף ישראלי לענף שרובו ככולו ממומן מכסף אמריקאי. כך יוכל הציבור בישראל לקחת חלק במגזר ההייטק הישראלי. בשנת 2015 הניבו אקזיטים ישראליים 9 מיליארד דולר והציבור בישראל כמעט ולא נהנה מההצלחה, היות ורוב בעלי המניות אינם תושבי ישראל.

בספטמבר 2012 הקים יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, את הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח.

הוועדה הוקמה במטרה לבחון ולהמליץ על אמצעים ומהלכים שיעודדו השקעה בחברות היי-טק, מבלי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים ובתקינות המסחר. על חברי הוועדה נמנו נציגי גופים שונים ובהם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אגף תקציבים, החשב הכללי, רשות המסים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים, הבורסה ורשות ניירות ערך.

אחד הנושאים שעמד על סדר יומה של הוועדה הוא ההון המושקע בחברות היי טק ישראליות. כיום, מרבית ההון המושקע בחברות ישראליות העוסקות במחקר ובפיתוח טכנולוגיה עילית מקורו בהון זר, ומרביתן נרכשות בידי תאגידים זרים בשלבים מוקדמים יחסית של התפתחותן. כך, נמנעת משוק ההון הישראלי האפשרות ליהנות מפירות הבשלת אותן חברות. בעניין זה המליצה הוועדה על הקמת קרנות טכנולוגיה עילית נסחרות.

קרנות אלו עתידות לקום כקרנות נאמנות סגורות שניתן לסחור ביחידותיהן בבורסה, בניגוד לקרנות ההון סיכון הפרטיות המצויות בבעלות פרטית בלבד, ואינן פתוחות לציבור המשקיעים הרחב. יידרש לגביהן היקף גיוס ראשוני של מאות מיליוני ₪, ותהיה אפשרות לבקש ערבות מהמדינה. קרנות אלו יוכלו להוות פתרון מימוני לחברות הזנק, לאפשר בכך את התפתחות חברות הטכנולוגיה עילית במקום מכירתן המוקדמת ולתרום ליעילות ההנפקות הראשונות לציבור.

העקרונות העיקריים שיחולו לגבי קרנות אלה:

  1. קרנות הטכנולוגיה העילית המוצעות יוקמו כקרנות סגורות (קרנות הנסחרות בבורסה וקיימות מגבלות על פדיון היחידות ויצירתן). בניגוד לכללי ההשקעה הרגילים החלים על מנהלי קרנות נאמנות, על מנהל קרן טכנולוגיה עילית תחול חובה לרכוש עבור הקרן מניות של חברות ישראליות למחקר ופיתוח שאינן נסחרות בבורסה.
  2. תחול חובה על מנהל הקרן להחזיק לפחות 5% מיחידות הקרן.
  3. לשם יישום כללי ההשקעה הייחודיים של הקרן, יוכלו מנהלי הקרנות להסתייע ביועץ השקעות או מנהל השקעות המתמחה בתחום ההיי-טק.
  4. מנהלי קרנות הטכנולוגיה העילית יחוייבו בחובות נוספות על אלו החלות על כלל מנהלי הקרנות, וביניהם הוראות מיוחדות בדבר שיערוך הנכסים הלא סחירים המוחזקים עבור הקרן; פרטים נוספים אשר יש לכלול בתשקיף קרן טכנולוגיה עילית, חובות דיווח שונות בדוח השנתי ובדוח החודשי של הקרן; וכן חובה על פרסום דוחות מיידיים אודות אירועים שונים הקשורים בקרן.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil