חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ועדת הכספים אישרה תקנות המסדירות יישום הסכם פטקא FATCA

ועדת הכספים אישרה, ביום (ב') 01.08.2016, את התקנות המסדירות את יישום הסכם פטקא FATCA שנחתם בין ישראל לארה"ב בשנת 2014. מידע על החשבונות הפיננסים בישראל שבבעלות אזרחי ארצות הברית יועבר בספטמבר לרשות המסים האמריקאית

פטקא FATCA, לפי התקנות יצטרכו הבנקים ושאר הגופים הפיננסים בישראל לזהות את בעלי החשבונות שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצרכי מס, ולהעביר לרשות המסים בישראל עד ה-20.9.16, מידע על בעלי החשבונות והיתרות בחשבונותיהם המתייחס לשנים 2014 ו-2015.

רשות המסים תעביר את המידע לרשות המסים בארה"ב (ה-IRS) עד  ה-30.9.16. ההוראות אינן חלות על הגופים המוסדיים המנהלים את כספי הגמל והפנסיה המיועדים לפרישה, וקיים פטור מדיווח גם לגבי חשבונות בקופות גמל למטרות מיוחדות ולחשבונות של קרנות השתלמות של שכירים.

קיימים פטורים נוספים בהם פטורים לגופים המנהלים רק פיקדונות בעלי ערך נמוך שאינם עולים על  50,000$. פטור נוסף מדיווח מוענק לחשבונות בעלי ערך נמוך כגון ליחידים בעלי פיקדונות שערכם אינו עולה על  50,000$ . יחד עם זאת נקבע כי בנקים שהתעורר אצלם חשש ממשי כי נעשו בחשבון פעולות במטרה לעקוף את חובות הזיהוי והדיווח לא יהיו פטורים מדיווח על החשבונות האמורים.

המוסדות הפיננסים יהיו מחויבים להודיע לבעלי החשבונות שזוהו כאמריקאים, לפחות 30 ימים לפני העברת המידע לרשות המסים, כי המידע על חשבונותיהם יועבר. התקנות קובעות גם את הדרך שבה יכול מי שסבור שזוהה בטעות, לבטל את סיווגו כ"אמריקאי".

פרידה ישראלי, המשנה לממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר וראש הצוות הבינמשרדי ליישום הוראות פטקא בישראל: "ההסכם צפוי להיות מאושרר בשבועות הקרובים, ובמסגרתו רשות המסים בישראל צפויה לקבל מידע על תושבי ישראל המחזיקים בחשבונות בארה"ב."

יואל נוה, הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר: "בשלב הבא לאחר יישום ההסכם עם ארה"ב צפויה הסדרה של חילופי מידע אוטומטי על חשבונות פיננסים המבוססים על נוהל שפיתח ארגון  ה-OECD, במטרה להילחם בהעלמות מס. במסגרת זו יחליפו ביניהן מדינות מידע פיננסי בדבר חשבונות בנק שמנהלים תושביהן במדינות האחרות שהינן צד להסכם."

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil