חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הסוכנות לעסקים קטנים מפרסמת דוח בנושא מימון ואשראי לעסקים קטנים ובינוניים

לכבוד שבוע היזמות, מפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה והתעשייה את הדו"ח לשנת 2017, הכולל נתונים עדכניים אודות מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל.

הדוח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה לשנת 2017 מציג נתונים עדכניים אודות מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל והוא מבוסס על סקרי עסקים שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ניתוח דו"חות של המערכת הבנקאית ונתונים של הקרן להלוואות בערבות מדינה.

על פי נתוני הדו"ח, בשנת 2015, סך ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 51% מכלל האשראי הבנקאי – העסקי במשק. מדובר על עליה משמעותית לעומת 39.5% מהאשראי הבנקאי-העסקי בשנת 2010.

ממצאי הדוח מראים כי ישנה עלייה עקבית בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בין השנים 2010 ל-2015, בשיעור של כ-22% לעסקים בינוניים וכ-45% לעסקים קטנים. כמו כן ישנה מגמה של ירידה בהיקף האשראי לעסקים גדולים מ-2011 ועד 2015. על פי נתוני בנק ישראל (שמסווג באופן שונה את גודל העסקים) האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד בשנת 2016 על כ-62% מהאשראי הבנקאי.

הקרן בערבות מדינה

הקרן בערבות מדינה, המסייעת לעסקים הקטנים, ומופעלת על ידי הסוכנות בשיתוף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, אישרה בשנת 2016 כ- 6,000 הלוואות בסכום כולל של כ- 2 מיליארד שקלים (1.99 מיליארד ₪).

מחקרי שביעות רצון שביצעה הסוכנות בקרב עסקים שנעזרו בקרן, מראים על שביעות רצון גבוהה מהקרן, בייחוד בקרב עסקים חדשים ועסקים קטנים שחסרים להם ערבים או ביטחונות. כתוצאה מסיוע הקרן, הגדילו עסקים אלו את פעילותם באופן משמעותי. הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין 55% ל 100%- בהתאם לקרן ולסוג העסק, והטווח שלה נע בין חמש ל-12 שנים.

בשנת 2016 ערכה הסוכנות מחקר הערכה מקיף אודות מידת ההשפעה של הקרן על מצב העסקים. המחקר מצא כי 53% מההלוואות שניתנו ע"י הקרן היו תוספתיות ולא היו ניתנות לולא הקרן. בנוסף לכך, 36% מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא הוגדרה תוספתית, דיווחו על שיפור בתנאי ההלוואה מהבנק בעקבות ערבות המדינה.

על אף העלייה בשנים האחרונות בשיעור האשראי שהבנקים מקצים לעסקים קטנים ובינוניים לעומת עסקים גדולים, סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים נמוך ביחס לחלקם בתוצר לעומת עסקים גדולים. מנתוני דו"ח הסוכנות עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בתוצר העסקי הוא 54%, והם אחראים לכשני שליש מסך התעסוקה במגזר העסקי (מעסיקים כ- 1.75 מיליון עובדים ומייצרים כ-265 מיליארדי ₪). עם זאת כשבוחנים את חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בעוגת האשראי, עולה כי הם נהנים רק מכרבע מסך האשראי העסקי במשק.

אשראי בסך 850 מיליארד ₪

מדוח בנק ישראל עולה כי סך האשראי שעמד לטובת העסקים בישראל בשנת 2016 היה כ-850 מיליארד ₪. כמחצית מסכום זה הינו אשראי שניתן מחוץ למערכת הבנקאית (בעיקר על ידי גופי מוסדיים או אג"ח) הניתן בעיקר לעסקים גדולים. המחצית השנייה הינה אשראי בנקאי הניתן לכל סוגי העסקים מתוך זה חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים עומד על כ-62%.

בניגוד לעסקים הגדולים אשר מרבית האשראי שלהם מגויס מחוץ למערכת הבנקאית, הרי שעסקים קטנים ובינוניים נסמכים כמעט באופן בלעדי על מימון מהמערכת הבנקאית. כך למעשה, נהנים העסקים הקטנים והבינוניים המהווים יותר ממחצית מהתוצר העסקי, כאמור, רק מכרבע מעוגת האשראי העסקי במשק. כלומר, על כל שלושה שקלים של אשראי שחלק אחד בתוצר מקבל, החצי השני מקבל רק שקל אחד.

בבחינת נושא הריבית, עלות האשראי ורווחי הבנקים, נמצא כי הריבית הממוצעת לעסקים קטנים ובינוניים עמדה ב-2015 על 3.9% בישראל, בדומה לממוצע ה-OECD העומד על 4.1%. אך בעוד שהריבית שעסקים קטנים ובינוניים משלמים בישראל דומה לממוצע ה-OECD, אחוז החוב האבוד של עסקים קטנים ובינוניים (Non-Performing Loans) בישראל עומד על 0.4% בלבד, הנמוך ביותר ב-OECD. ממצאי הדוח מראים כי למרות שאחוז החובות האבודים בישראל נמוך ועל כן לא קיים סיכון משמעותי לבנקים, קיים יחס גבוה בין הריבית לשיעור החוב האבוד. ישראל היא במקום השני בין מדינות ה-OECD בפער זה – פי 15 מהממוצע, ורק בניו זילנד הפער גבוה יותר.

פנינסולה וקוגיטו זכו במכרז

לאור האמור, פועלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לקידום יצירת מקורות אשראי נוספים חוץ בנקאיים לעסקים קטנים ובינוניים. בין היתר, הסוכנות בשיתוף משרד האוצר יזמה הקמת שתי קרנות הון צמיחה בהיקף כולל של 950 מיליון ש"ח. קרנות אלו מיועדות לעסקים המבקשים לצמוח ולבצע קפיצת מדרגה בפעילותם, בין היתר על ידי פיתוח מוצרים וחדירה לשווקים חדשים. בשנת 2016 זכו שתי קרנות – פנינסולה וקוגיטו – במכרז של המדינה להקמת קרנות שיתנו אשראי לעסקים עם פוטנציאל צמיחה, כשהמדינה שותפה בהיקף של 25% מהיקף הקרנות.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "הפעולות שנעשו על ידי משרד הכלכלה בכדי להקל על מתן האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי, הוכחו עצמן, דוגמת קרנות המימון החוץ בנקאיות שהקמנו לפני כשנה וכבר העניקו מעל ל- 175 מיליון ₪, הקרן בערבות מדינה שאשרה ב-2016 הלוואות בסכום כולל של כ-2 מיליארד ₪ ועוד. נמשיך בפעולות אלו, אשר מחזקות את העסקים הקטנים והבינוניים כקטר צמיחה מרכזי במשק הישראלי"

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "אנו מזהים מגמה רב שנתית של גידול באשראי ושיפור בריבית למגזר העסקים הקטנים והבינוניים. עם זאת, יש מקום להרחבה נוספת ומשמעתית של סך היקף האשראי הניתן למגזר זה באמצעות כלים חוץ בנקאיים כדוגמת קרנות האשראי שהקמנו לאחרונה. העסקים הקטנים והבינוניים הם קטר צמיחה משמעותי של המשק הישראלי והאשראי הוא הדלק המניע אותם".

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה מערך של מרכזים לקידום עסקים ויזמים באמצעות מעוף. מרכזים אלו מסייעים לעסקים ויזמים באמצעות ארגז כלי סיוע נרחב אותו פיתחה הסוכנות כגון: ייעוץ וליווי עסקי, מימון והלוואות, קורסים והדרכות, הדרכה בנושא רישיונות והיתרים, הדרכה על פתיחת עסק חדש והכרות עם העולם המסחר המקוון. בנוסף מעוף מאבחנים עסקים ומעבירים קורסים וסדנאות בנושאים בהם חסר לעסקים ידע. מערך מעוף שהחל לפעול בשנת 2014, הינו מערך ארצי הפרוס באמצעות 39 סניפים בכל המדינה. מ-2015 ועד אמצע 2017, קיבלו כ-45,000 עסקים קטנים ובינוניים סיוע ממעוף.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil