חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הכתבת מחיר מינימום תיחשב הסדר כובל אם לא הוצדקה תחרותית

טיוטת מסמך מדיניות: הכתבת מחיר מינימום תיחשב הסדר כובל אם לא הוצדקה תחרותית

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה ביום ד' טיוטת מדיניות בנושא הכתבת מחיר מינימום על ידי ספקים. טיוטת המדיניות עוסקת בהסדרים, במסגרתם ספק מכתיב למי שנמצא בשלב עוקב של שרשרת האספקה (הלקוח שלו) את המחיר שבו תימכר הסחורה (נקרא בשפה המקצועית Resale Price Maintenance RPM).

על פי הטיוטה, הסדר הכתבת מחיר שבין ספק לבין קמעונאי ייחשב כהסדר כובל אלא אם:

  • (א) ההסדר לא מעורר חשש לפגיעה בתחרות בשוק הספציפי (למשל, בגלל שיש תחרות בין-מותגית חזקה ואין חשש שההסדר יוביל למחיר מתואם); ובנוסף,
  • (ב) ההסדר הוא לצורך השגת תועלת פרו-תחרותיות מובהקת (כגון עידוד ההשקעה של הקמעונאים בקידום מכירת המוצר באמצעות מתן שירותים נלווים, כאשר קיים צורך בכך בהתאם לאופי המוצר והתחרות הבין-מותגית בשוק).

טיוטת המדיניות מתמקדת בהסדרים במסגרתם קובע הספק רמת מחיר מזערית או קבועה (RPM minimum ו-RPM fixed). גילוי הדעת נועד לשפוך אור על האופן שהרשות תבחן הסדרים מסוג זה ולהבהיר כי הסדרים אלה ייבחנו בעין קפדנית יותר מהסדרים אנכיים אחרים. היחס המחמיר יותר להסדרי הכתבת מחיר נובע מכך,  שתוצאתם הישירה של הסדרי הכתבת מחיר היא הגבלתה של התחרות התוך-מותגית – היינו התחרות בין קמעונאים על שיווק מוצר של אותו ספק.

הצורך בפרסום טיוטת המדיניות התחדד על רקע פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת שופרסל.

פסק הדין בעניין שופרסל קבע, כי הסדרים אנכיים (כלומר, הסדרים בין ספק לבין לקוח), ובכלל זה הסדר הכתבת מחיר מינימום, ייבחנו בהתאם לפגיעה האפשרית בתחרות כתוצאה מההסדר. פסק הדין בעניין שופרסל שינה את הדין שהיה קיים ביחס להסדרי הכתבת מחיר מינימום, שכן עד לפסק הדין בעניין שופרסל הסדרים אלה נחשבו אסורים באופן מוחלט ללא כל קשר למידת פגיעתם בתחרות. על רקע זה נוצר הצורך להבהיר את עמדת הרשות ביחס להסדרי הכתבת מחיר ולציין את הנסיבות המיוחדות בהן הסדר מסוג זה לא ייחשב להסדר כובל אסור.

טיוטת המדיניות אף מתייחסת להסדרי הכתבת מחיר אשר אינם נוגעים למקטע הקמעונאי, ומציינת כי אלו ייבחנו בהתאם לאופי היחסים שבין הספק לבין המשווק כמפורט בטיוטה. כמו כן, בשולי הדברים קיימת התייחסות להסדרי RPM Maximum ולהמלצות מחיר שאינן בגדר הכתבת מחיר.

טיוטת גילוי הדעת נכתבה על בסיס עבודת מחקר מקיפה שנערכה על ידי חטיבת התחרותיות ברשות. טיוטת המדיניות עומדת לשימוע ציבורי וניתן להעיר עליה הערות עד ליום 22.2.17. הטיוטה אף צפויה להידון באחד המושבים שיתקיימו במסגרת הכנס השנתי של רשות ההגבלים העסקיים, אשר יתקיים ביום 24.1.2017.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil