חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות ההגבלים העסקיים: לעומת הבנזין, יש תחרות במחיר הסולר – אך לא מספיק

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת את דו"ח הסולר: תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק – הקשר בין מבנה שוק למחירי הסולר

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה אתמול להערות הציבור את ממצאיה באשר לתחרות בין תחנות התדלוק על תזקיק מסוג סולר אשר נמכר ללקוחות מזדמנים.

ביום 9 ביולי 2017 פרסמה רשות הגבלים עסקיים להערות הציבור דו"ח בנושא "תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין" ("דו"ח הבנזין"). דו"ח הבנזין מפרט את המלצותיה של הרשות לקידום התחרות בתחום תחנות התדלוק ואת מדיניותה ביחס להסכמים ארוכי טווח בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק או בעלי הקרקעות עליהן הן מוקמות. מוקד הדיון והניתוחים שהוצגו בדו"ח הבנזין ובנספחיו התמקדו בתזקיק הנפוץ ביותר – בנזין אוקטן 95, אשר נמכר ללקוחות מזדמנים בתחנות תדלוק הפזורות ברחבי הארץ.

אתמול (‏‏‏‏26 דצמבר 2017) פרסמה רשות הגבלים עסקיים להערות הציבור פרק נלווה לדו"ח הבנזין, המרחיב את הניתוח גם לתזקיק מסוג סולר אשר נמכר ללקוחות מזדמנים בתחנות תדלוק. פרק זה משלים את ניתוח התמונה התחרותית עבור כלל הלקוחות המזדמנים בשוק הדלק הקמעונאי.

הקשר בין מחיר הסולר לתחרות באזור

פרק הסולר בדו"ח משתמש באותה מתודולוגיה של דו"ח הבנזין וגם כאן נבחן הקשר שבין מחיר הסולר לסביבה התחרותית של התחנה בה הוא מוצע. המסקנות מציגות כי עבור לקוחות מזדמנים שוק הסולר מאופיין בדינמיקת מחירים גבוהה יותר מאשר בשוק הבנזין:

  1. בדומה לשוק הבנזין, תחנות של חברות קטנות מציעות בממוצע מחירים נמוכים משמעותיות מתחנות של ארבע החברות הגדולות ("פז", "דלק", "סונול" ו-"דור אלון") ובפערים גדולים יותר מאשר בבנזין. בנוסף, נמצא כי במקומות בהם יש נוכחות של מתחרה קטן מחירי הסולר נמוכים יותר גם בתחנות המשויכות לחברה גדולה;
  2. בשונה משוק הבנזין, נראה כי קיימת תחרות מסוימת בקרב ארבע חברות הדלק הגדולות, אך תחרות זו פחותה בעוצמתה מאשר התחרות בינן לבין חברות קטנות.

ההבדלים בתוצאות הניתוח התחרותי בין השווקים נובעים, בין היתר, מהבדלים הקיימים במאפייני השווקים:

  • בשוק הבנזין המחיר הוא מפוקח ומצטיירת בו תמונה כללית של העדר תחרות בין חברות הדלק הגדולות, שמתבטא ביציבות גובה ההנחות הממוצעות שכל חברה מציעה לאורך זמן. לעומת זאת, שוק הסולר, שאינו מפוקח כלל, מאופיין בקשרים חזקים יותר בין הסביבה התחרותית למחירים.
  • ייתכן כי לקוחות מזדמנים של סולר כוללים קהל גדול יותר של נהגים בעל שעות נהיגה ארוכות במיוחד (כגון נהגי מונית ונהגי משאיות פרטיות) וכפועל יוצא בעלי רגישות גבוהה יותר למחיר הסולר, בהשוואה לרגישות לקוחות מזדמנים של בנזין למחיר הבנזין.

דו"ח הבנזין ממליץ על הקלת כניסתם של מתחרים קטנים וחדשים במקום תחנות התדלוק הקיימות באמצעות יצירת מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות, קידום הקמת תחנות תדלוק חדשות שיופעלו על ידי חברות דלק קטנות ונקיטת מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים בין חברות דלק הנוגעים לתחנות תדלוק. ממצאי פרק הסולר מחזקים המלצות אלה.

פרק הסולר מהווה פרק אינטגרלי בדו"ח הבנזין והליך השימוע הציבורי חל כמקשה אחת על כלל המחקר שעסק בתחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק, לרבות המתודולוגיה, המסקנות וההמלצות, על כן הוחלט להאריך בהתאם את התקופה לקבלת הערות הציבור.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil