כללי פטור סוג להלוואות משותפות: בנקים גדולים יוגבלו עד 20%

ב- 14.6.18 פורסמו ברשומות כללי פטור סוג בנושא הלוואות משותפות. מטרתו של פטור הסוג היא לייצר וודאות משפטית ולמנוע עיכובים בעסקאות הלוואה משותפת (קונסורציום אשראי) שאינן מאיימות על התחרות, תוך מיקוד תשומת ליבה של רשות הגבלים עסקיים לעסקאות שעלולות לפגוע בתחרות. הלוואות משותפות הן הלוואות הניתנות ע"י מספר גופים פיננסיים במשותף ונועדו לאפשר מימון בהיקפים … להמשך קריאה