רשות המסים נערכת לאיסוף מידע תחת האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטיים (תקן CRS)

רשות המסים נערכת לאיסוף מידע תחת האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטיים (תקן CRS) ​בתאריך 12 במאי 2016, מנהל רשות המסים בישראל, מר משה אשר, חתם על האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי בנוגע למידע פיננסי (“CRS” – Common Reporting Standard) וכן על אמנה מולטילטרלית ליישום דיווח של קבוצות רב לאומיות על – ידי הגשת דווח שנתי … להמשך קריאה

תקן CRS: גופים פיננסים יידרשו להעביר מידע חשבונות תושבים זרים לצורך אכיפת מס

תקן CRS: החל מסוף השנה גופים פיננסים יידרשו להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת מס תקן CRS: הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ה- OECD פיתח תקן אחיד שמטרתו לקבוע כללים לזיהוי תושבי חוץ שהם בעלי חשבונות במוסדות פיננסים בישראל, לשם העברת המידע על חשבונות אלה למדינות תושבותם, וזאת על מנת להגביר את יכולות … להמשך קריאה