מחקר: המוביליות הבין דורית בשכר בישראל גבוהה, לילדים עם הורים ממעמד נמוך סיכוי נמוך לעלות בסולם

מחקר: מוביליות בין-דורית בשכר בישראל – השוואה בינלאומית ובין קבוצות אוכלוסייה שוויון הזדמנויות הוא אידיאל שבעיני רבים נתפש כמצפן על פיו ראוי לכוון את המדיניות הציבורית. זאת מתוך תפיסה כי ראוי שרמת הרווחה בה אדם חי תיגזר מהבחירות שלו והמאמצים שהשקיע ופחות מנסיבות הולדתו. אך בעוד שאת ההזדמנויות העומדות בפני כל פרט קשה למדוד; במדעי … להמשך קריאה