רשות ההגבלים העסקיים: גילוי דעת סופי בעניין אכיפה נגד מחיר בלתי הוגן

אכיפת האיסור תיעשה במקרים בהם אין חלופה תחרותית ובהם אין רגולטור ייעודי העוסק בפיקוח על מחירים. בוטלה הגנת "נמל המבטחים" מגילוי הדעת הקודם, לפיה כל עוד הפער בין מחיר המוצר לעלות ייצורו אינו עולה על 20% לא ינקטו כנגד בעל המונופולין פעולות אכיפה. רשות הגבלים עסקיים פרסמה היום (ג') את גילוי הדעת הסופי בדבר שיקוליה … להמשך קריאה