הבורסה תעניק פטור מוותק פעילות לקרנות השקעה בתשתיות בדומה לפטור המוענק כיום לקרנות ריט

הבורסה לניירות ערך פרסמה ביום שני הצעה להעניק פטור מוותק פעילות לחברה העוסקת בהשקעה בתשתיות. ההצעה פורסמה באתר הבורסה להערות הציבור. כיום ניתן פטור מוותק פעילות הנדרש לפי חלופה ב' לחברה שהינה קרן להשקעות במקרקעין (קרן ריט). בבורסה סבורים כי יש לאפשר לחברה שתחום עיסוקה הינו השקעה בתשתיות, פטור מוותק פעילות, בדומה לפטור שניתן לקרנות … להמשך קריאה