קרן המע"מ הממשלתית הוקמה במטה החשב הכללי – כדי להשיב את המע"מ לרוכשי דירות

בעקבות התיקון האחרון לחוק המכר הוטל על החשב הכללי להקים קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ לרוכשי דירות – קרן המע"מ הממשלתית. קרן המע"מ הינה קרן ממשלתית המנוהלת בחטיבת מקרקעין ופנים באגף החשב הכללי, שמטרתה השבת סכומים בגובה מרכיב המע"מ לקוני דירות, עם מימוש בטוחות אשר הועמדו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח לבקשת … להמשך קריאה