בשורה לעסקים קטנים ובינוניים: בקרוב מקור מימון נוסף על ידי קרנות נסחרות בבורסה

הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות למימון עסקים קטנים ובינוניים הגישה היום ליו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, את דוח הביניים המפרט את המלצותיה. ניתן להגיש הערות הציבור עד 10.06.2018 שלאחר מכן יוגשו ההמלצות הסופיות. חברי הוועדה כללו נציגים מרשות ניירות ערך, החשב הכללי במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, רשות המיסים, המועצה הלאומית לכלכלה, … להמשך קריאה