נכנסו לתוקף קנסות על קבלן בניין רשלן בגין עבירות בטיחות באתר בנייה

החל מ-1.1.18 נכנסו לתוקפם עיצומים כספיים על קבלן בניין רשלן בגין עבירות בטיחות באתר בנייה. גובהה ינוע בין 20-35 אלף ₪ לכל עבירה והמצטבר יגיע עד ל 2,500,000 ₪ צו הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה, המאפשר הטלת עיצומים כספיים כנגד קבלנים, שהביא השר כץ לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביוני 2017, נכנס לתוקפו. העיצום הכספי מהווה … להמשך קריאה