ועדת הפנים אישרה: רישיון עובד זר בענף הסיעוד יוארך

ועדת הפנים אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הפרטית של בחרתה כנסת יואב קיש (שעומד בראש הוועדה) לעניין הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד. החוק הקיים היום, שתוקן ב-2011 מעניק סמכות לשר הפנים להאריך את שהות עובדי הסיעוד הזרים מעל התקופה המרבית על פי חוק שהיא 5 שנים ו-3 חודשים. כתוצאה מכך, הוגשו אלפי … להמשך קריאה

אושר סופית: סנקציות חריפות למעסיק שיפגע בזכויות עובדים זרים

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 (קריאה שניה וקריאה שלישית). הצעת החוק אושרה בתמיכתם של 25 חברי כנסת וללא מתנגדים או נמנעים. עשרות עובדים זרים מוכרים מדי שנה על ידי משרד המשפטים כנפגעי עבירות של החזקה בתנאי עבדות, עבודת כפייה, סחר בבני אדם ועבירות חמורות נוספות. כלפי מעסיקיהם הפוגעים יכולים להינקט הליכים פליליים … להמשך קריאה