אושר סופית: שינוי שיטת תשלום עמלת הפצה לסוכן לשירותים פיננסיים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 17)(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת מיקי זוהר, מיכל בירן וקבוצת חברי כנסת. לאחר שועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה שבוע שעבר, מוצע כי עמלת הפצה המשולמת לסוכן לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת … להמשך קריאה