מכירה רעיונית (או רכישה רעיונית) של ניירות ערך – מה זה והאם כדאי?

איך נהנים מהטבת מס חוקית של המדינה על ידי הקטנת גובה המס בשוק ההון ללא צורך למכור את ניירות הערך? הכירו מכירה רעיונית (וגם רכישה רעיונית). החוקים והתקנות במדינה מאפשרים לנצל הטבות מס שונות וחשוב לדעת אותן. מטרת הכתבה להסביר על הנושא, האם הוא כדאי ואיך מבצעים זאת. מה זה מכירה רעיונית של ניירות ערך? … להמשך קריאה

הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון במכשירים נגזרים ובניירות ערך

הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון הנובע מפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטת הוראה המסדירה את ניהול סיכון האשראי הנובע מפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך. הדרישות נועדו לחזק ולשפר את אופן ניהול הסיכון בתאגידים הבנקאיים, על מנת לצמצם את ההסתברות לכשלים עתידיים בתחום. … להמשך קריאה