מענק ממשלתי של עד 200 מ' ₪ להקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים

משרד האוצר בשיתוף עם בנק ישראל פרסם היום טיוטת כללים לעידוד הקמת לשכת שירותי מחשוב בנקאיים אשר תשרת בנקים חדשים ואגודות אשראי ופיקדון. זה לא חדש שמאז שנות ה-70 לא קם בנק חדש בישראל. יתרה מכך, חלה תופעת היעלמות בנקאים כתוצאה מרכישת בנקים קטנים על ידי 5 הבנקים הגדולים בישראל. בתוך כך, הטכנולוגיה משתנה, יש … להמשך קריאה

אושר סופית: מענק מיוחד למי שהתייתם משני הוריו בפעולות איבה

אושר סופית: מענק מיוחד למי שהתייתם משני הוריו בפעולות איבה מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016, מענק מיוחד ליתום משני הוריו. מוצע לקבוע כי מי שהתייתם משני הוריו כתוצאה מפגיעת איבה לפני 1.10.2000, ולכן לא היה זכאי להטבות הניתנות למי ששני … להמשך קריאה