רשות המסים מסדירה את המיסוי של רכישה עצמית וחלוקת דיבידנדים

הפרסום נועד להגביר את הוודאות ואחידות הטיפול בתיקים בסוגיות אלה. רשות המסים פרסמה שני חוזרים מקצועיים המסווגים את ההכנסות לצרכי מס במקרים של "רכישה עצמית" של מניות וחלוקת דיבידנדים שלא מרווח. "רכישה עצמית" הינה עסקה במסגרתה חברה רוכשת את מניותיה שלה מבעלי מניותיה, בהקשר זה עולה השאלה כיצד לסווג את העסקה לצרכי מס? האם מדובר … להמשך קריאה

רשות המסים פרסמה מסלולים ירוקים בנושא מיזוג לצורך הקלה בירוקרטית

מחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה שני "מסלולים ירוקים" חדשים לקבלת החלטת מיסוי בנושא מיזוג חברה בת עם ולתוך חברה אם ומיזוג חברות אחיות. פקודת מס הכנסה (חלק ה2) מסדירה תנאים בהם שינויי מבנה בדרך של מיזוג חברות, העברת נכסים לחברה תמורת מניות בה או פיצול חברות, לא יחויבו במס בהתאם להוראות הפקודה … להמשך קריאה

רמו"ט: העברת מידע אישי בעת מכירה או מיזוג של חברה או עסק – רק בהסכמת הלקוח

טיוטת הנחיה חדשה של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע: העברת מידע אישי בעת מכירה או מיזוג של חברה או עסק – רק בהסכמת הלקוח טיוטת הנחיה חדשה של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע, המתפרסמת היום להערות הציבור, מבהירה את חובותיהם של חברות או עסקים המנהלים מידע אישי במקרים של מכירה או מיזוג. רמו"ט מבהירה כי על חברות … להמשך קריאה