מחקר: קרבה לאתרים סלולריים לא משפיעה על מחירי הדירות

מחקר: השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל בעשורים האחרונים התרחבה מאוד פריסת האתרים הסלולריים בישראל. לאתרים עלולות להיות השפעות חיצוניות שליליות על מחירי הדירות. השפעת האתרים הסלולריים על מחירי הדירות בקרבתם נאמדה עבור השנים 2011-2000, בשיטה המתחשבת באפשרות שהצבת האתרים לא הייתה מקרית. לא נמצאה השפעה מובהקת של קרבה לאתרים הסלולריים על מחירי … להמשך קריאה