אושר סופית: סמכות השיפוט המשמעתי של רואי חשבון תועבר לוועדת משמעת חיצונית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ח-2018 לאחר שאושרה בועדת החוקה בחודש מרץ. 18 תמכו ללא מתנגדים, 8 נמנעו. כיום מצויה סמכות השיפוט המשמעתי של רואי החשבון בידי מועצת רואי החשבון, אשר מרכזת בידיה את סמכויות החקירה, ההחלטה והאכיפה של הדין המשמעתי. המודל הקיים של שיפוט משמעתי … להמשך קריאה