אושר סופית: דירה ללא שירותים – היא לא דירה ראויה למגורים

עוד קובע החוק מהי דירה ראויה למגורים, כללים לעריכת החוזה ותוכנו, אפשרות קביעת חוזה מצוי שישמש מקור להשלמה, חובות הצדדים לעניין תיקון פגמים בדירה, תשלומי השוכר ועוד מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017, נספח מס' מ-1073/א' , (פ/604/20; פ/1217/20; פ/1229/20; פ/1240/20; פ/1900/20; פ/2019/20) הצעת החוק אושרה בתמיכתם של … להמשך קריאה