קרן המע"מ הממשלתית הוקמה במטה החשב הכללי – כדי להשיב את המע"מ לרוכשי דירות

בעקבות התיקון האחרון לחוק המכר הוטל על החשב הכללי להקים קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ לרוכשי דירות – קרן המע"מ הממשלתית. קרן המע"מ הינה קרן ממשלתית המנוהלת בחטיבת מקרקעין ופנים באגף החשב הכללי, שמטרתה השבת סכומים בגובה מרכיב המע"מ לקוני דירות, עם מימוש בטוחות אשר הועמדו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח לבקשת … להמשך קריאה

אושר סופית: הבטחת השקעות של רוכשי דירות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017, של ח"כ יואב קיש. מוצע לקבוע כי ערבות בנקאית לא תכלול בתוכה את רכיב המס ערך מוסף. כן מוצע כי רכיב המע"מ יופקד בקרן ממשלתית במשרד האוצר לשם הבטחת החזר מרכיב המע"מ ששילם הקונה לקבלן … להמשך קריאה

משרד הבינוי מגן על רוכשי הדירות: מסדיר יחסים בינם לבין הקבלנים

משרד הבינוי והשיכון במהלך שיגן על רוכשי הדירות: הממשלה אישרה הבוקר את תיקוני החקיקה שהגיש שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, להסדיר את מערכת היחסים בין רוכשי הדירות לקבלנים ולמנוע פגיעה בדיירים. תיקוני חוק המכר, אשר אושרו הבוקר בממשלה ויובאו כעת לאישור הכנסת, יגנו על הצרכנים, שמשקיעים לצורך רכישת דירה את עיקר הונם. שר הבינוי והשיכון, יואב … להמשך קריאה