שיעורי תשואה בנכסים מניבים בישראל (השמאי הממשלתי)

מידי חצי שנה מפרסם השמאי הממשלתי הראשי באגף שומת מקרקעין שבמשרד המשפטים סקירה העונה לשם שיעורי תשואה בנכסים מניבים. הסקירה כוללת נתונים אודות התשואה הניתנת בנכסים שונים ואותם ניתן להשוות לשיעורי תשואה הניתנים בהשקעות מסוגים נוספים כדוגמת, שוק ההון, עסקים וכדומה. החלטנו בפרוטוקול ליצור כתבה אחת אשר תעודכן בכל פעם כאשר הנתונים יעודכנו וזאת במקום … להמשך קריאה