משרד המשפטים פרסם המלצות להגנה על רוכשים דרך קבוצות רכישה

דוח הצוות הבין משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי – לממשלה (משפט אזרחי) בנושא קבוצות רכישה הצוות הבין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), ארז קמיניץ, בחן את נושא קבוצות הרכישה ואת השאלה אם ראוי ליצור הסדרה בתחום, ואם כן, מה היקפה. כפי שמפורט בדוח, מסקנת הצוות הייתה כי מתקיימות שורת הצדקות ליצירת הסדר חקיקתי מאוזן … להמשך קריאה