מענה אנושי במוקדי שירות לקוחות תוך 6 דקות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הגנת הצרכן של ח"כ איתן כבל בפה אחד (באישור 58 חברי כנסת). מטרת הצעת החוק היא לחייב עוסקים לספק לצרכן שירות טלפוני מהיר ויעיל. כיום, לקוחות רבים המתקשרים אל מוקדי שירות הלקוחות נענים לאחר זמן ארוך ועשויים להמתין גם 30 דקות ומעלה. הם גם עשויים לעבור מנציג … להמשך קריאה

אושר סופית: סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים למועד ב'

מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט פה אחד עם 48 חברי כנסת, זאת לאחר שאושרה כבר בועדת החינוך לפני שבוע. חוק זכויות הסטודנט קובעים כי סטודנטים לתואר ראשון יהיו זכאים להיבחן בכל מבחן, לרבות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס ב-2 מועדים שקבע המוסד וללא קשר לרמת הישגיו של הסטודנט … להמשך קריאה

אושר סופית: גופים פיננסים וחברות ביטוח יחוייבו לספק משכנתא וביטוח לאדם עם מוגבלות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין קבלת משכנתא לרכישת דירה וביטוח משכנתא וזאת באישור 56 ח"כ, ההצעה אושרה בחודש מאי על ידי ועדת הכספים. כתנאי למתן הלוואה לדיור (משכנתא) ולצורך הבטחת החזר הלוואה, גופים פיננסים כדוגמת הבנקים, מבטחים או חברות מנהלות, נוהגים לדרוש מהלווה 2 חלופות … להמשך קריאה

אושר סופית: דירה בבניה שנרכשה בקבוצת רכישה לא תיחשב כשנייה לעניין מס רכישה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין לעניין רכישת דירה נוספת בקבוצות רכישה, כזכור, ההצעה אושרה לפני שלושה שבועות בועדת הכספים. נכון להיום, רוכשי דירות רבים שרכשו דירה באמצעות קבוצת רכישה נתקלים בקשיים שונים כגון היתרי בניה או הביצוע עצמו, כך שהפרויקט לא מתקדם כלל למשך תקופה ארוכה והרוכשים נמצאים במצב … להמשך קריאה

בקרוב: הצעת חוק שתחייב בנקים להציע מסלול משכנתא ללא פירעון מוקדם

ועדת הכלכלה אישרה היום לקריאה ראשונה תיקון להצעת חוק הבנקאות לעניין שינויים בעמלת פירעון מוקדם של משכנתא. כיום, לקוחות המעוניינים לבצע מחזור משכנתא או לכסות את המשכנתא על ידי כספים שהתקבלו ממקורות אחרים, כגון פירעון קרן השתלמות, נדרשים לשלם עמלת פירעון מוקדם של המשכנתא. עמלת פירעון זו מהווה חסם משמעותי ללקוחות רבים ומדובר על עשרות … להמשך קריאה

חוק דיור בהישג יד אושר סופית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 של ח"כ רועי פולקמן. מוצע לתקן את ההסדר בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 לעניין דיור בהישג יד בשלושה היבטים עיקריים: הרחבת הסמכויות של מוסדות התכנון לכלול בתכניות שבסמכותם הוראות הנוגעות לדיור בהישג יד, תיקון התוספת השישית והתנאים הכלולים בה לצורך מימוש … להמשך קריאה

אושר סופית: תוקם מחלקה לשירותים חברתיים שתסייע לנזקקים למצות את זכויותיהם

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), התשע"ח-2018. מדובר במיזוג של שלוש הצעות שונות של חברי כנסת. מוצע להרחיב את ההגדרה "נזקק" בחוק שירותי הסעד כך שגם מי שזקוק לסעד מחמת עוני ייכלל בה. כמו כן, במטרה להעלות את שיעור מיצוי הזכויות בקרב נזקקים, מוצע לקבוע כי מחלקה … להמשך קריאה

אושר סופית: דירה ללא שירותים – היא לא דירה ראויה למגורים

עוד קובע החוק מהי דירה ראויה למגורים, כללים לעריכת החוזה ותוכנו, אפשרות קביעת חוזה מצוי שישמש מקור להשלמה, חובות הצדדים לעניין תיקון פגמים בדירה, תשלומי השוכר ועוד מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז-2017, נספח מס' מ-1073/א' , (פ/604/20; פ/1217/20; פ/1229/20; פ/1240/20; פ/1900/20; פ/2019/20) הצעת החוק אושרה בתמיכתם של … להמשך קריאה