מדדי איכות חיים 2016: אנחנו עובדים יותר, בריאים יותר, עשירים יותר, מרוצים יותר ועוד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את דו"ח חדשת אודות תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2016. דו"ח זה מתווסף לדו"ח אחר שפורסם גם היום בנושא מדדי איכות חיים ב-14 הערים הגדולות בישראל. בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מאפריל 2015, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן … להמשך קריאה

סקר: 64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים – יש ביטחון תעסוקתי

לפי הסקר, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20 ומעלה ניתן להבין כי 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד, ו-64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסוקתי. 28% סבורים כי האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים מוטלת על המדינה, 39% מאמינים כי האחריות מוטלת על ההנהלה … להמשך קריאה

הלמ"ס על הדיור בישראל: אחוז האנשים שגרים בדירות בבעלותם – ירד, בשכירות – עלה

הדיור בישראל – ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2016 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום ממצאים מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2016 המודד את רמת החיים החומרית והכלכלית של משקי הבית בישראל מהיבט ההוצאות, ההכנסות ובעלות על מוצרים. בשנת 2016 כלל מדגם סקר הוצאות משק הבית 8,903 משקי בית המייצגים כ-2,497,000 משקי בית באוכלוסייה. נדגמו בסקר … להמשך קריאה