משרד האוצר מחפש חברות לתימרוץ בעלי דירות שישכירו את דירתם לזמן ארוך

משרד האוצר יצא בבקשה לקבלת מידע ׁׁ(RFI – Request For Information) מגופים או חברות בעלות יכולת להשפיע על שוק שכירות ארוכת הטווח בישראל. פעולה זו באה בהמשך לעבודת מטה שרוכזה באגף החשב הכללי באוצר, בראשות סגן החשב הכללי יהלי רוטנברג, בעקבות החלטת הממשלה מיוני 2016 בהשתתפות נציגים מאגף התקציבים, רשות שוק ההון והמועצה הלאומית לכלכלה. … להמשך קריאה

קרן המע"מ הממשלתית הוקמה במטה החשב הכללי – כדי להשיב את המע"מ לרוכשי דירות

בעקבות התיקון האחרון לחוק המכר הוטל על החשב הכללי להקים קרן שמטרתה השבת סכומים בגובה רכיב המע"מ לרוכשי דירות – קרן המע"מ הממשלתית. קרן המע"מ הינה קרן ממשלתית המנוהלת בחטיבת מקרקעין ופנים באגף החשב הכללי, שמטרתה השבת סכומים בגובה מרכיב המע"מ לקוני דירות, עם מימוש בטוחות אשר הועמדו על ידי תאגיד בנקאי או מבטח לבקשת … להמשך קריאה